Tilbake

Månedens komité – NK 18 – Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste offshoreinnretninger

NK 18 er en svært aktiv komité som behandler alle saker som kommer fra IEC TC 18 – Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units. NK 18 har i tillegg en sentral rolle i utviklingen av internasjonale standarder for offshoreenheter, subseautstyr og DC-distribusjonssystemer.

NK 18 – Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste offshoreinnretninger er ansvarlig for utvikling av NEK 410 for elektriske installasjoner på skip. Komiteen ledes av Vemund Kårstad fra Siemens og NEK støtter opp med fagsjef Arild Røed som sekretær.

NK 18 har en unik posisjon som nasjonalkomite fordi NEK de siste 20 årene har hatt ansvaret for det internasjonale sekretariatet i IEC TC 18. Dette har bidratt til at medlemmene i NK 18 er godt informert om IECs prosjekter og deltar aktivt i det internasjonale standardiseringsarbeidet.

De viktigste publikasjonene til NK 18 er:

NEK 410 (Del 1-2)

NEK 410 er en normsamling for elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer. Normsamlingen består hovedsakelig av internasjonale standarder i IEC 60092serien som er oversatt til norsk. I tillegg inneholder samlingen tilleggsmateriale som setter standardene inn i norsk kontekst. NEK 410 er for øyeblikket under revisjon og første del forventes å komme ut i 2017. Revisjonsprosessen drives først og fremst av arbeidet i IEC TC 18. Det siste året har det kommer flere oppdateringer i IEC 60092serien som aktualiserer revisjon av NEK 410.

Nye standarder i IEC 60092serien siste året:

  • IEC 60092-202:2016  Electrical installations in ships – Part 202: System design – Protection
  • IEC 60092-504:2016  Electrical installations in ships – Part 504: Automation, control and instrumentation
  • IEC 80005-2:2016      Utility connections in port – Part 2: High and low voltage shore connection systems – Data communication for monitoring and control
  • ISO 16315:2016         Small craft – Electric propulsion system
  • IEC 60533:2015         Electrical and electronic installations in ships – Electromagnetic compatibility (EMC) – Ships with a metallic hull Electrical and electronic installations in ships – Electromagnetic compatibility (EMC) – Ships with a metallic hull

Offshoreserien (IEC 61892 Del 1 – 7)

De syv delene i offshoreserien ble opprinnelig utviklet over en periode på ca 10år. Store deler av kravene ble den gangen hentet fra skipsstandardene IEC 60092. Etterhvert har IEC 61892 og IEC 60092 blitt mer ulike. For øyeblikket gjennomgår alle delene i Offshoreserien en omfattende revisjon. Ansvarlig arbeidsgruppe er IEC TC 18/MT 18 som har flere norske medlemmer og ledes av Geir Bull-Njaa. MT 18 rapporterer til IEC TC 18.

Subseautstyr

Det finnes per dags dato få eller ingen internasjonale standarder for subseautstyr. Dette er en krevende situasjon for et marked med høye kostnader og lave oljepriser. Siden 2012 har NEK samarbeidet med SEPS som er en konstellasjon av flere oljeselskaper, bl.a. Statoil. Dette arbeidet har resultert i at IEC TC 18 leder et prosjekt i samarbeid med IEEE om en internasjonal standard for «Connectors/Jumpers/Penetrators». Ansvarlig arbeidsgruppe er IEC TC 18/JWG 31 som har flere norske medlemmer og ledes av Steinar Midttveit. JWG 31

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Internasjonal dag for verdens hav

Dato
07.06.2024

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024