Tilbake

NK 17 – Brytere

NK 17 er en aktiv norsk komité med medlemmer fra leverandører som ABB, Schneider, Siemens og Wärtsila, samt brukere og myndigheter. Arbeidsområdet er standardisering og spesifikasjoner for koblings- og bryteranlegg med spenninger over 1 kV.

Den norske komitéen håndterer alle dokumenter fra IEC-komitéen TC 17 og de to underkomiteene TC 17A, brytere, og TC 17C, tavler. Den overordnede tittelen ‘brytere’ omfatter i dag høyspentbrytere med hele bryteranlegget og tilhørende grensenitt. Tidligere håndterte komitéen også lavspentbrytere og tavler i underkomité NK 17D. Den er senere flyttet til NK 121B.

IEC

Foto: IEC

Komitéens arbeid består i all hovedsak i å videreutvikle og forbedre den omfattende internasjonale standardserien IEC 62271-* som omtales nærmere i månedens standard desember 2016. Hele serien kan anskaffes som en pakke i nettbutikken hos Standard Online. Der kan de enkelte delene også kjøpes hver for seg.

Det norske miljøet er aktivt, og senest i oktober var komitéens leder Pål Skryten fra ABB vert for et møte i Maintenance Team 1, MT1, i Skien. På agendaen stod blant annet ferdigstilling av utgave 2 av IEC 62271-1 Common specifications. I henhold til plan skal utgave 2 gjøres tilgjengelig i løpet av 2017.

Komitéens medlemmer deltar i de internasjonale gruppene etter behov.

Er du interessert i å delta i komitéarbeidet så er du velkommen til å ta kontakt med NEK. Benytt knappen i høyre marg.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023