Tilbake

Månedens komité – NK 11 Luftledninger over 1kV

NK 11 er en aktiv norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Komiteens arbeidsområde er å ivareta norske interesser innenfor arbeidsområdet til IEC TC11 og CENELEC TC 11X og implementere og utvikle norske elektrotekniske normer for luftledninger med nominell spenning over 1 kV. Komiteen har bla. ansvar for utvikling/oversettelse og vedlikehold av den norske Luftledningsnormen (NEK 445) som er basert på tilsvarende Europanorm. Denne normen er et viktig referansegrunnlag for Forskrift for elektriske forsyningsanlegg.

Normen omhandler også mekanisk og elektrisk dimensjonering av høyspennings luftledninger.

Komiteens omfang er å forberede internasjonale standarder for luftledninger over 1kV AC unntatt jernbane og line materialer.

Det har vært lagt ned et stort arbeid i komiteen over flere år med den nye NEK 445: 2016 og del 2: Nasjonale Normative Forhold (NEK EN-2-16)

De Normative Nasjonale Forhold (NNA) gjenspeiler nasjonal praksis. De inneholder A-avvik, spesielle nasjonale forhold (snc) og nasjonale tilføyelser (NCPTs). Nasjonale Normative Forhold (NNAs) er publisert på engelsk og på det aktuelle landets språk.

I denne normsamlingen (NEK 445) er det kun tatt inn norske NNA (på norsk).

Nasjonale Normative Forhold (NNAs) nummereres som følger:

EN 50341-2-1    Østerrike (Austria) AT

EN 50341-2-2    Belgia (Belgium) BE

EN 50341-2-3    Sveits (Switzerland) CH

EN 50341-2-4    Tyskland (Germany) DE

EN 50341-2-5    Danmark (Denmark) DK

EN 50341-2-6    Spania (Spain) ES

EN 50341-2-7    Finland (Finland) FI

EN 50341-2-8    Frankrike (France) FR

EN 50341-2-9    Storbritannia (Great Britain) GB

EN 50341-2-10   Hellas (Greece) GR

EN 50341-2-11   Irland (Ireland) IE

EN 50341-2-12   Island (Iceland) IS

EN 50341-2-13   Italia (Italy) IT

EN 50341-2-14   Luxemburg (Luxembourg) LU

EN 50341-2-15   Nederland (Netherlands) NL

EN 50341-2-16   Norge (Norway) NO

EN 50341-2-17   Portugal (Portugal) PT

EN 50341-2-18   Sverige (Sweden) SE

EN 50341-2-19   Tsjekkia (Czech Republic) CZ

EN 50341-2-20   Estland (Estonia) EE

EN 50341-2-21   Slovenia (Slovenia) SI

EN 50341-2-22   Polen (Poland) PL

A-avvik:

A-avvik er krav nedfelt i nasjonale lover eller forskrifter, som ikke kan ventes å bli endret under utarbeidelsen av normen.

Det vises til CENELECs “Internal Regulations” Del 2, avsnitt 3.1.9.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023