Tilbake

NEK 445:2016 Luftledninger over 1 kV

Månedens standard er NEK 445: 2016. Denne normsamlingen har som formål å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske høyspenningsledninger ved prosjektering, drift og utførelse, i tråd med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis.

NEK 445 er en norsk oversettelse av EN 50341-1:2012 som erstatter EN 50341-1:2001+ A1:2009 og EN 50423-1:2005 med Nasjonale Normative Forhold (NNA) for Norge.

HVA ER NYTT?

Den vesentligste endringen i EN 50341-1:2012 er at EN 50423 har blitt satt sammen med EN 50341 slik at EN 50423 nå er borte.Forside NEK 445:2016

Likeledes er tabellene for avstander til krysningsobjekter tatt ut og nå henvises det til FEF 2006 eller den til enhver tid siste utgaven av FEF (forskrift for elektriske forsyningsanlegg).

De gamle formlene for avstander mellom fasene er ikke med lenger og det vises til Tillegg F på side 180.

Normsamlingen er i samsvar med de nyeste utgavene av Eurokoder.

Det er beskrevet en unik metode for bestemmelse av laster på ledninger og det er nye metoder for dimensjonering og nyutvikling.

Det er ellers noen endringer i alle kapitlene samt språklige endringer nye tegninger og en helt ny NNA.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023