Kategori: EMC

Du kan være med å lage standarder!

Arild Kjærnli Publisert 28.09.2023

Les innlegg

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Arild Kjærnli Publisert 27.09.2023

Les innlegg

Det skal bli lettere å måle EMC

Arild Kjærnli Publisert 14.12.2022

Les innlegg

EMC og markedstilgang

Eirik Sollie Publisert 22.04.2021

CE merkingCE merkede produkter er samsvarsvurdert mot kravene i de relevante direktiver og forordninger for å sørge for at blant annet sikkerhet, kvalitet og funksjon opprettholdes gjennom livsløpet til produktet. Samsvarsvurderingen kan skrives på bakgrunn av flere faktorer,...

Les innlegg
EMC

EMC og utstyr

Eirik Sollie Publisert 25.03.2021

Når elektrisk utstyr skal lanseres på et marked stilles det en rekke forskjellige krav. Dette er krav til at utstyret fungerer som det skal og at det sikkert å ta i bruk. Noen krav...

Les innlegg

Nye Tekniske Rapporter tilknyttet NEK 700-serien

Christer Varan Publisert 13.11.2020

Etter fullførelsen av arbeidet i CENELEC med å oppdatere standardene som inngår i NEK 700:2020 har CENELEC teknisk komite 215 sluppet en rekke Tekniske Rapporter som støtter oppunder standardene i NEK...

Les innlegg

Bruk NEK 700 for å oppfylle myndighetenes kvalitetskrav!

Arild Kjærnli Publisert 12.11.2020

NEK 700 oppfyller kvalitetskravNEK 700 er en standardserie som danner fundamentet for planlegging og bygging av kabelinstallasjoner i Ekom-anlegg. Myndighetene setter gjennom ekomforskriften kvalitetskrav til ekom-installasjoner. Kravene tilsier at en...

Les innlegg

EMC i installasjoner

Arild Kjærnli Publisert 30.10.2020

Setter man spenning på en installasjon eller elektrisk utstyr oppstår det et elektromagnetisk felt. Uten tiltak vil installasjon og utstyr gi forstyrrelser. Man må derfor legge inn forhåndsregler som minimere...

Les innlegg

Elektromagnetisk kompatibilitet

Eirik Sollie Publisert 29.09.2020

En beskrivelse av elektromagnetisk kompabilitet (EMC) finner vi i standarden NEK IEC 61000-1-1:1992 Electromagnetic compatibility: Elektromagnetisk kompatibilitet eller EMC er evnen et utstyr eller system har til å fungere som...

Les innlegg

Elektrostatiske utladninger får ny gnist

Arild Kjærnli Publisert 18.03.2020

Mer sårbar for statisk elektrisitetUtviklingen innenfor elektronikk når stadig nye høyder. Komponentene blir mindre, inneholder mer funksjonalitet og teknologien blir stadig mer avansert. Dette øker også sårbarheten for funksjonsfeil på...

Les innlegg