Tilbake

EMC og markedstilgang

Alt elektrisk utstyr som skal markedsføres og selges i EU / EØS områdene må være CE merket. Men hva ligger egentlig bak dette CE merket og hva må produsentene gjøre for å kunne merke produktene?

CE merking

CE merkede produkter er samsvarsvurdert mot kravene i de relevante direktiver og forordninger for å sørge for at blant annet sikkerhet, kvalitet og funksjon opprettholdes gjennom livsløpet til produktet. Samsvarsvurderingen kan skrives på bakgrunn av flere faktorer, men det innebærer alltid en form for testing av produktet. Om produktet må testes og sertifiseres av en tredjepart avhenger av typen produkt.

EMC Regelverk EU/EØS

Blant Europeiske og Norske lover og regler for elektrisk utstyr finner vi to direktiver som omhandler temaer som ikke er så åpenbare som f.eks. brannsikkerhet, men konsekvensene kan allikevel være store. Eksempler på dette er EMC-Direktivet og Radioutstyrsdirektivet. I disse direktivene stilles det krav til elektrisk utstyr og radioutstyr for elektromagnetisk kompatibilitet. Dette er krav som skal sørge for at utstyr og installasjoner fungerer som tiltenkt i dets elektromagnetiske miljø uten å introdusere elektromagnetiske forstyrelser til andre ting i det miljøet.

Internasjonal standardisering og conformity assessment

Jungelen med lover og regler kan virke uoversiktlig og kravene er ofte formulert generelt og gir lite pekepinner på metoder. Heldigvis finnes det standarder som gjør akkurat dette. Testing etter internasjonale standarder sammen med sertifisering kan gjøre jobben mye lettere for alle parter og gir produsenter til internasjonalt marked. IEC underorganisasjonen IECEE drifter CB-scheme som er et sertifiseringsordning for elektriske produkter, hvor man blant har mulighet til å teste og sertifisere utstyr for EMC.
I EU / EØS områdene har myndighetene lagt opp til en ordning hvor man publiserer lister over harmoniserte standarder som kan benyttes til å oppfylle kravene i de forskjellige direktivene.

Webinar

Ettersom EMC kravene gjelder for alt elektrisk utstyr er dette noe alle som enten produserer, eksporterer, importerer, selger, prosjekterer eller kjøper inn utstyr må ha et forhold til. NEK ønsker gjennom sitt EMC Webinar 19 mai å gi et innblikk i denne verdenen og har invitert foredragsholdere som skal gi informasjon og belyse aktuelle problemstillinger.

Meld deg på vårt Webinar – EMC og utstyr 2021.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Vinnerne av Jabra Elite-airpods!

Dato
20.06.2024

Sommeren er her - (men dette skjer høsten 2024!)

Dato
20.06.2024

Hva skjer med batterier?

Dato
25.01.2024