Tilbake

EMC i installasjoner

NEK har arrangert et webinar om EMC i elektriske lavspennings- og ekominstallasjoner. Hensikten med webinaret var jo gi deltakerne en kort innføring i EMC og rette fokus på problemstillingene med elektromagnetiske forstyrrelser og hvilke konsekvenser dette gi.

Leif Aanensen

Setter man spenning på en installasjon eller elektrisk utstyr oppstår det et elektromagnetisk felt. Uten tiltak vil installasjon og utstyr gi forstyrrelser. Man må derfor legge inn forhåndsregler som minimere forstyrrelser og gir god elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Den norske standardiseringskomiteen NK 210: EMC har ansvaret for standardisering innenfor elektromagnetisk kompatibilitet. Komiteen ledes av Roger Marthinsen fra Nkom, mens Eirik Sollie har fagansvar hos NEK.

EMC får for lite oppmerksomhet

Det er en etablert oppfatning både hos NEK, og i komiteen, at EMC og elektromagnetiske forstyrrelser er en problemstilling som får for lite oppmerksomhet. Man har spesielt sett dette i installatørbransjen. Samtidig krever god EMC at man har kunnskaper om emnet og forstår hvilke tiltak man må innføre for å redusere omfanget av uønskede forstyrelser.

For å rette lys mot denne problemstillingen arrangerte NEK nylig et webinar som tok opp EMC. Webinaret var et samarbeidprosjekt mellom komiteene for lavspenning (NK 64), EMC (NK 210) og e-kom (NK 25/205/215). På denne måten samlet man fagkunnskapen om EMC fra flere ulike fagfelt. Det gjorde det mulig å behandle EMC fra flere innfallsvinkler, ikke minst fra installatørsiden. Programmet hadde en naturlig progresjon fra grunnprinsippene i EMC til kravene om hvordan dette gjøres i praksis i NEK 400 – Lavspenningsinstallasjoner og NEK 700 – Informasjonsteknologi.

-EMC og elektromagnetiske forstyrrelser vil være en voksende utfordring ved innføring av mer og mer avansert utstyr. Utstyret blir smartere og smartere samtidig som nesten alt skal kobles opp mot internett. Det er også en trend at man bruker mer utstyr sammen i komplekse installasjoner. Sammen gjør dette at sannsynlighet for uønskede forstyrrelser oppstår og at konsekvensene blir større. Vi ser allerede nå at lading av enkelte elbiler skaper utfordringer for andre el og ekom- installasjoner, sier fagsjef i NEK, Eirik Sollie.

EMC webinar med stor deltakelse

Resultatet ble nesten 240 påmeldte deltakere fra både installasjonsbransjen, nettselskapene, konsulenter og studenter. Webinaret ble produsert i NEKs lokaler på Lilleaker, med foredragsholdere som både var fysisk til stede og som ringte inn fra hele landet.

-Ved å lage et samarbeidsprosjekt mellom de tre fagfeltene fikk vi samlet utrolig mye kunnskap, og ikke minst henvendt oss til et stort publikum. Jeg er overveldet over interessen for dette temaet og gleder meg til å lese tilbakemeldingene fra deltakerne. Basert på dette vil vurdere flere arrangementer i fremtiden som belyser dette temaet. Med stadig løsninger vil ikke behovet for kunnskap om EMC bli noe mindre, avslutter Sollie.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Dato
16.05.2024

Ny NEK 700 - Informasjonsteknologi lanseres

Dato
16.05.2024

Besøk NEK på Eliaden 28-30 mai!

Dato
16.05.2024