Tilbake

EMC og utstyr

Emisjon, immunitet, elektromagnetiske felt og ledningsbundet støy. Hva betyr disse begrepene og hva har de å si for elektrisk utstyr når du skal designe, produsere, søke markedstilgang, selge eller kjøpe og installeres?

EMC

Når elektrisk utstyr skal lanseres på et marked stilles det en rekke forskjellige krav. Dette er krav til at utstyret fungerer som det skal og at det sikkert å ta i bruk. Noen krav er åpenbare og håndfaste, for eksempel elektrisk sikkerhet og brannsikkerhet. Hva med farene og de uønskede situasjonene som ikke er så åpenbare og håndfaste?  

EMC 

EMC eller elektromagnetisk kompatibilitet er et godt eksempel på dette. Elektrisk utstyr vil alltid lage og bli utsatt for elektromagnetiske felt og støy, enten via kabler eller luft. EMC handler om hvordan man designer utstyr og installasjoner på en sånn måte at de fungerer som tiltenkt i det elektromagnetiske-miljøet det skal brukes. Når utstyr lanseres på markedet i Norge og Europa er utstyret samsvarsvurdert mot relevant lovverket. Dette kan innebære testing og sertifisering som sikrer at utstyret fungerer tilfredsstillende ved at en tredjepart går igjennom design og dokumentasjon. EMC er en del av dette testregimet. 

Radiokommunikasjon eller EMC 

Noe utstyr har som hensikt å utnytte fenomenene med elektromagnetisk felt til tiltenkte funksjoner. Eksempel på dette kan være radiokommunikasjon. Allikevel er det viktig at slikt utstyr kommuniserer på de frekvensene de skal uten at de skapes uønsket støy på andre frekvenser. Mer og mer elektrisk utstyr som tidligere «bare» var dumme elektrisk innretninger, flyttes med dagens teknologitrender over i radioutstyrsverden og blir smarte. Gode eksempler på dette er husholdningsutstyr og installasjonsutstyr som kan styres via apper på mobiltelefoner. Dette gjør at vi som brukere får ny funksjonalitetsom kan gjøre hverdagen lettere Som følge av denne utviklingen definerer myndighetene elektrisk utstyr som radioutstyr. Dette gjør at man må forholde seg til andre regler som man finner i radioutstyrsdirektivet, mens man tidligere brukte lavspenningsdirektivet.  

Systemforståelse og EMC 

Men hva skjer når man prosjekterer og installerer godkjent utstyr i kombinasjon med annet utstyr? Gjerne fra forskjellige produsenter og med forskjellig funksjon. Vanligvis går jo dette bra, men klarer man å gjenskape installasjonsmiljøet 100% i et labmiljø? Selvsagt ikke. Og eksemplene på at det kan bli feil finnes det mange avTilfellet hvor 13.000 ledpærer på Rockheim i Trondheim forårsaket forstyrrelser for innflyvningen på Værnes er et kjent eksempel. Dette er selvfølgelig et ekstremtilfelle, men mindre utfordringer kan også skape irritasjon og uønskede situasjoner. Derfor finnes det standarder som sier noe om hvordan utstyret skal testes i henhold til produsentens instruksjoner om tiltenkt miljø. Å følge produsentens retningslinjer for installasjon er derfor en viktig forutsetning som må følges for å minimere feil når utstyr tas i bruk.  

NEK webinar om EMC og utstyr

NEK vil 19. mai arrangere et EMC-webinar hvor utstyret settes i fokus. Foredragene har som hensikt å gi en innføring i EMC, fenomener, lovverk og standarder, samt gi eksempler og historier om hva som kan skje når ting går galt.  

Les mer om webinaret og meld deg på! 

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023

Det skal bli lettere å måle EMC

Dato
14.12.2022