Tilbake

Nye Tekniske Rapporter tilknyttet NEK 700-serien

Arbeidet med standardisering innenfor informasjonsteknologi er en kontinuerlig prosess. Cenelec har i den siste tiden gitt ut flere tekniske rapporter som støtter standardene i NEK 700-serien.

Etter fullførelsen av arbeidet i CENELEC med å oppdatere standardene som inngår i NEK 700:2020 har CENELEC teknisk komite 215 sluppet en rekke Tekniske Rapporter som støtter oppunder standardene i NEK 700-serien. En teknisk rapport gir tilleggsinformasjon som går utover standardenes innhold. I NEK 700-serien inngår: 

  • NEK 701 Felles kablingssystemer 
  • NEK 702 Installasjon av kabling 
  • NEK 703 Anlegg og infrastruktur i datasentre 

De nye Tekniske Rapportene har ikke blitt oversatt til norsk, men gir like fullt verdifull informasjon som tillegg/utdypning av emner som berøres i NEK 700. 

Her følger en oversikt over Tekniske Rapporter som er gjort tilgjengelige i 2020, og hvilken del av NEK 700 de relaterer seg til: 

NEK 701 Felles kablingssystemer 

NEK CLC/TR 50173-99-2:2020 

Information technology – Implementation of BCT applications using cabling in accordance with EN 50173-4 

Dette dokumentet beskriver følgende:  

  1. de funksjonelle elementene og strukturen til kablingen, utenfor hjemmet, som støtter CATV og MATV/SMATVnett i samsvar med NEK EN 607281;
  2. plasseringen og husing av hjemmenettverksgrensesnittet (HNI) i samsvar med NEK EN 607281;
  3. behov for ytterligere krav til kablingens ytelse (dvs. innskuddstaphelning mellom 47 MHz og 862 MHz) og nødvendige endringer av referanseimplementeringene til generiske kabler i hjemmet i samsvar med NEK EN 501734 for å støtte CATVMATV / SMATV-nett i samsvar med NEK EN 607281.  

Krav til sikkerhet (elektrisk sikkerhet og beskyttelse, optisk kraft, brann, etc.) og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) er utenfor scope for dette dokumentets og dekkes av standarder og forskrifter. Informasjonen i dette dokumentet kan imidlertid være til hjelp for å oppfylle disse standardene og forskriftene. 

NEK 702 Installasjon av kabling 

NEK CLC/TR 50174-99-2:2020 

Information technology – Cabling installation – Part 99-2: Mitigation and protection from electrical interference 

Dette dokumentet adresserer avbøting og beskyttelse av telekommunikasjonskabling fra elektromagnetisk interferens ved å beskrive:  

  1. a) koblingsmekanismer og mulige mottiltak;
  2. b) vurdering av det elektromagnetiske miljøet;
  3. c) filtrering, isolasjon og overspenningsvern.

Krav til sikkerhet (elektrisk sikkerhet og beskyttelse, optisk kraft, brann, etc.) og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) er utenfor scope for dette dokumentets og dekkes av standarder og forskrifter. Informasjonen i dette dokumentet kan imidlertid være til hjelp for å oppfylle disse standardene og forskriftene. 

NEK 703 Anlegg og infrastruktur i datasentre 

NEK CLC/TR 50600-99-1:2020 

Information technology – Data centre facilities and infrastructures – Part 99-1: Recommended practices for energy management 

Dette dokumentet er en samling av anbefalte fremgangsmåter for å forbedre energistyringen (dvs. reduksjon av energiforbruk og/eller økning i energieffektivitet) av datasentre. Den har historisk blitt tilpasset EUs Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency (CoC) ordning som drives av Generaldirektoratet for felles forskningssenter (DG JRC) i EU-kommisjonen (EF). Det erkjennes at den beskrevne praksisen kanskje ikke er universelt anvendelig for alle størrelser av datasentre eller alle forretningsmodeller for datasentre. Ei heller at den kan utføres av alle parter som er involvert i drift, eierskap eller bruk av datasenter. 

Øvrige relevante Tekniske Rapporter 

Det finnes også andre, eldre Tekniske Rapporter som kan ha relevans, men noe av det eldre materialet vil kunne avvike fra kravene i de nyeste standardene. Like fult kan de gi nyttig bakgrunnsinformasjon på de enkelte temaene. 

NEK CLC/TR 50173-99-1:2007 

Cabling guidelines in support of 10 GBASE-T 

NEK CLC/TR 50173-99-3:2012 (Norsk versjon) 

Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer – Del 99-3: Kabling i bolig opp til 50 m utstrekning for å gi simultan og ikke-simultan tjenesteyting 

NEK CLC/TR 50173-99-3:2012 (Engelsk versjon) 

Information technology – Generic cabling systems – Part 99-3: Home cabling infrastructures up to 50m in length to support simultaneous and non simultaneous provision of applications 

NEK CLC/TR 50174-99-1:2015 

Information technology – Cabling installation – Part 99-1: Remote powering 

NEK CLC/TR 50600-99-2:2019 

Information technology – Data centre facilities and infrastructures – Part 99-2: Recommended practices for environmental sustainability 

NEK CLC/TR 50600-99-3:2018 

Information technology – Data centre facilities and infrastructures – Part 99-3: Guidance to the application of EN 50600 series 

NEK 700:2020 ble lansert i juni 

Den nye utgaven av NEK 700-serien av publikasjoner ble lansert i midten av juni gjennom et webinar gjestet av NEK, hvor Nelfo og Nkom var bidragsytere. Lanseringswebinaret er fritt tilgjengelig på NEKs YouTube kanal. Webinaret ble gjennomført til erstatning for presentasjoner som var tenkt avholdt på Eliaden 2020.

I Norge er det standardiseringskomiteen NK 25/205/215 – Sammenkobling av IT-utstyr, som er ansvarlig for NEK 700 og tilliggende publikasjoner. 

 NEK 700-serien kan kjøpes gjennom Standard OnlineNelfo og Energi Norge. 

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Dato
16.05.2024

Ny NEK 700 - Informasjonsteknologi lanseres

Dato
16.05.2024

Besøk NEK på Eliaden 28-30 mai!

Dato
16.05.2024