Forfatter: nek nek

NEK bidrar til standardisering av personvern og cybersikkerhet i energibransjen

Publisert 13.06.2018

Energibransjen arbeider bredt og målrettet for best mulig personvern og cybersikkerhet i aktørenes installasjoner. Aktørene er nettselskap, produsenter, myndigheter og leverandører. Innenfor prosjektet med utrulling av smarte strømmålere skrev NEK...

Les innlegg
Ny versjon av IEC Collaboration Tools

Ny «Collaboration Tools» fra IEC

Publisert 13.06.2018

– Vi er godt tilfreds med å få det nye verktøyet på plass. Den eksisterende utgaven bærer preg av å synge på siste verset. Ekstra artig er det at vi...

Les innlegg
Forsyningsanlegg

Lavspennings forsyningsanlegg skal bygges etter NEK 400

Publisert 11.06.2018

– Vi opplever at en del netteiere ikke er bevisst at NEK 400 skal legges til grunn for å oppnå tilfredsstillende elsikkerhet i lavspennings forsyningsanlegg. Selv om slike anlegg kommer...

Les innlegg
Full kontroll

En dyktig elektriker

Publisert 23.03.2018

Som elektromontør er det viktig å forstå hvordan den prosjekterende har tenkt og hvilke kriterier som er lagt til grunn for valg av utstyr og materiell – og relatere dette...

Les innlegg
Internet of things (IOT)

Streaming av vårt frokostseminar «Industrial Internett of Things»

Publisert 01.02.2018

Industrial Internett of Things medfører at enheter sammenkobles over nett. Gjennom sensorer, kameraer og kontrollenheter kan prosesser styres og optimaliseres i alt fra kraftproduksjon og offshore til fiskeoppdrett og landbruk....

Les innlegg
Solnedgang fra NEKs lokaler i Mustadsvei 1 på Lilleaker

Administrerende direktør i NEK

Publisert 04.12.2017

Elektroteknisk standardisering – nasjonalt og internasjonaltVi søker en visjonær og utadrettet leder som får ansvar for å sikre en best mulig organisering av arbeidet og gjennom dette bidra til effektiv...

Les innlegg
Standardiseringen i Norge

Strukturert dokumentkoordinator og superbruker

Publisert 15.09.2017

NEK er inne i en spennende fase med, eksempelvis stor oppmerksomhet på standardisering innenfor fornybar energi, elektriske transportløsninger og miljøforbedrende tiltak. Din rolle vil være avgjørende for at NEK skal...

Les innlegg
Fireworks

Vinnere av NEKs «Strømmens dag»-Quiz

Publisert 23.01.2017

Om NEKSå snart du har funnet ut hvem de heldige er og ønsker å lese litt om hva vi holder på med, så anbefaler vi en kort rundreise på nettsidene våre:Kort om NEKOm...

Les innlegg

NEK 400 landbruk fester grep

Publisert 13.01.2017

NEK er godt tilfreds med utviklingen for NEK 400 landbruk. Dette er en ny publikasjon som må få fotfeste, men som fagsjef for publikasjonen er overbevist om, har sin plass:–...

Les innlegg

NVE og DSB tar grep for TN-system

Publisert 12.01.2017

– For NEK er det viktig at arbeidsgruppen har tilgang til det faglige nettverket våre komiteer representerer. Vår deltakelse vil dermed like mye være en bro mellom prosjektet og våre relevante...

Les innlegg