Tilbake

NVE og DSB tar grep for TN-system

NVE og DSB vil nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan en overgang fra IT- til TN-nett (*) best kan håndteres. Direktoratene tar sikte på oppstart i gruppen på vårparten 2017 og NEK er invitert med.

– For NEK er det viktig at arbeidsgruppen har tilgang til det faglige nettverket våre komiteer representerer. Vår deltakelse vil dermed like mye være en bro mellom prosjektet og våre relevante komiteer, sier Fagsjef Leif T. Aanensen.

NEK har observert at den økende utfordring med at det i Norge fortsatt benyttes IT-system som distrubisjonsystem i store deler av landet. Selv om netteierne sjeldent benytter dette nettsystemet i nye utbyggingsområder, settes det fortsatt opp helt nye bygninger som forsynes med IT-system. Det gjøres i områder som netteier har definert som IT-område.

– I praksis påfører man byggherren kostnader og utfordringer ved en slik praksis. Årsaken til dette er at elektrisk utstyr som selges på verdensmarkedet stort sett er bygget for TN-system. For trefaseutstyr innebærer det en ombygging, herunder at de må foreta en korrekt kobling av EMC-filtere produsenten har bygget inn for å ivareta EMC-kravene, fortsetter Aanensen.

Han  tror initiativet fra de to direktoratene blir godt mottatt blant NEKs komitémedlemmer, men ser at det krever innsats å få til løsninger som ivaretar alle parters synspunkter på en balansert måte.

– Vi skal i hvertfall gjøre vårt for at arbeidsgruppen skal fungere bra og skal bidra til at arbeidsgruppen kan trekke veksler på ressurspersoner i vårt nettverk, avslutter han.

(*) Med IT-system menes i dette tilfellet 230 V system med isolert nullpunkt – som har vært det  det mest brukte nettsystem til lokal distribusjon i Norge. Bruk av 230/400 V TN-system med direkte jordet nullpunkt er det man vurderer som ny “standard”. Det to nettsystemene vil ha ulike egenskaper i drifts- og feilsituasjoner.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Korrekt installasjon av elbillader 

Dato
08.03.2024