Tilbake

En dyktig elektriker

NEK 400 er grunnlaget for prosjektering, utførelse, sluttkontroll og senere ettersyn og vedlikehold av elektriske anlegg. Likevel finnes det elektrikere som føler seg fremmedgjort på innsiden av permene. Det er sikkert mange gode forklaringer på dette, men NEK ønsker uansett å løfte frem elektromontøren som en naturlig innehaver av egen NEK 400. Det er gjennom selvstudier, seminarer og diskusjonsgrupper at man blir virkelig god i faget.

Full kontroll

Som elektromontør er det viktig å forstå hvordan den prosjekterende har tenkt og hvilke kriterier som er lagt til grunn for valg av utstyr og materiell – og relatere dette til de ytre påvirkninger på stedet. Montøren er den som er på byggeplassen og som har de beste forutsetninger til å vurdere om kart og terreng stemmer. Manglende samsvar mellom forutsetning og realitet gir enten anlegg av utilfredsstillende kvalitet eller kan i ytterste konsekvens medføre økt fare for eier og bruker.

Kvalitet krever innsikt

– Innsikt i NEK 400 er en viktig forutsetning for at sluttresultatet skal bli bra. Ikke minst gjelder dette i forhold til sluttkontrollen, som skal gjennomføres i alle nye installasjoner. Montøren må forstå kravene, løsningene og hvilke forutsetninger disse bygger på. Dette krever innsats både fra arbeidsgiver og fra arbeidstakers side, sier fagsjef Leif T. Aanensen hos NEK.

Aanensen mener NEK 400 er et like naturlig verktøy for montøren som tang og skrujern. Vi trenger elektromontører som har et bevisst forhold til kravene og som kan reagere dersom kart og terreng ikke stemmer. Elsikkerhet er kjernen i elektromontørens kompetanse, et ord som også må reflekteres i anlegget som overleveres kunden, mener han. Aanensen mener at en god løsning kan være at montørene skaper små diskusjonsgrupper, hvor man i fellesskap kan forstå kravene og se dem i sammenheng med de elektriske anleggene man til daglig arbeider med.

En hyppig dose av korte forklarende innlegg på 5-10 minutter fra en i montørgjengen, kan løfte alle opp på et høyere kompetansenivå. Her må for øvrig også faglig leder kjenne sin besøkelsestid og legge til rette for faglig utvikling. Tar man en liten del hver, blir det ikke så mye på den enkelte, fortsetter Aanensen.

Selv om kurs og etterutdanning er viktig for kompetansebyggingen, vil dryppene fra det faglig nettverket i virksomheten være enda viktigere. En god dialog mellom faglig leder og montørstaben om hvordan dette kan løses lokalt er alltid en god start.

NEK arbeider med forenkling

NEK arbeider kontinuerlig med å videreutvikle det etablerte støtteverktøyet: FAQ, tolkninger fra NK 64 og endringer i de ulike utgavene av NEK 400. NK 64 vil være de som kvalitetssikrer innholdet: – Det er komiteen som er kompetansemiljøet på NEK 400. NEKs rolle er å tilrettelegge samspillet mellom komiteen og brukerne på best mulig måte, forteller Aanensen.

«Mursteinen» NEK 400 kan ta pusten fra de fleste. Derfor må man ikke se seg blind på nummereringen av avsnitt, forteller fagsjefen. Normsamlingen er ikke bygd opp som en roman, men følger en annen logikk. Denne er det greit å kjenne til før man kaster seg ut i det, fortsetter Aanensen.

Den nye NEK 400:2018

30. mai 2018 lanseres ny utgave av NEK 400. Eksisterende brukere vil kjenne seg godt igjen, men det er gjort en god del endringer. Dette omfatter alt fra omstrukturering av stoffet, suppleringer og nye krav. Aanensen trekker spesielt frem følgende endringer:

  • Vesentlig utvidelse i delnormene som omhandler lading av elbiler og solenergianlegg.
  • Endringer i delnormen som omhandler boliger.
  • Supplering og klagjøring i del 3 om nettsystemer, jording og arrangement
  • Omstrukturering i del 4 og 5.
  • Alle definisjonene er ordnet alfabetisk

– Vi vil slippe mer informasjon om endringene når lanseringen nærmer seg. Jeg anbefaler de som skal på Eliaden å sette av tid til lanseringsseminaret for NEK 400. Her vil man også presenteres for de nye NEK 399 og NEK 405, forteller Aanensen.

Ofte stilte spørsmål – FAQ

NK 64 har bygd opp en imponerende database med spørsmål og svar om NEK 400. Denne basen er veldig populær blant brukerne og er også autorativ kilde for foredragsholdere og eksperter. Basen er like godt egnet for faglig leder, som for elektromontøren. Basen gir søkbare, sorterte spørsmål og svar tilgjengelig for alle brukere. Disse kan dessuten sorteres på avsnittsnummer i NEK 400, dato, emne og FAQID.

– Gode spørsmål og svar er i seg selv et opplæringstiltak. Ta en gjennomgang i ledige stunder, så ligger svaret latent neste gang du lurer, avslutter Aanensen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
15.05.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
26.04.2024

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024