Tilbake

NEK 400 landbruk fester grep

NEK 400 landbruk ble lansert i slutten av februar 2016. Allerede etter 10 måneder har publikasjonen spredd seg til rundt 600 virksomheter. Det lover bra for det videre arbeidet med å forebygge branner i nye driftsbygninger i landbruket og veksthusnæringen.

NEK er godt tilfreds med utviklingen for NEK 400 landbruk. Dette er en ny publikasjon som må få fotfeste, men som fagsjef for publikasjonen er overbevist om, har sin plass:

– NEK 400 landbruk oppstod etter initiativ fra Landbrukets Brannvernkomité  (LBK). Deres henvendelse i slutten av 2013 var et rop om hjelp til å bekjempe de mange brannene som viste seg å ha elektrisk årsak. Begrunnelsen for publikasjonen er dermed gitt i faktiske forhold. Komiteen som forvalter NEK 400 (NK 64) tok  ballen og jeg tror alle kan være fornøyd med resultatet, sier fagsjef Leif T. Aanensen hos NEK.

Til sammenlikning er NEK 400 bolig, som er en annen og mer kjent “avlegger” fra NEK 400, spredd i rundt 1.100 eksemplarer i samme periode. Dette er imidlertid andre utgave av publikasjonen  o som allerede har mange eksisterende brukere. Flere har bidratt til å få frem NEK 400 landbruk til den posisjonen den allerede har fått. NELFO og LBK har vært spesielt flinke til å spre kunnskap om publikasjonen. Dette legger grunnlaget for at NEK 400 er det naturlige valget ved bygging av driftsbygninger i landbruket eller i veksthusnæringen. Budskapet har vært at NEK 400 landbruk gir elektriske anlegg som har et økt sikkerhetsnivå og hvor levetidskostnaden står i sentrum.

– Moralen er at NEK 400 landbruk beskriver elektriske anlegg som skal være bestandig i de krevende driftsforhold man har i driftsbygninger og veksthus – år etter år. Ved at publikasjonen fastsetter et enhetlig sikkerhetsnivå konkurrerer alle tilbydere på samme kvalitet, avslutter Aanensen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Korrekt installasjon av elbillader 

Dato
08.03.2024
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024