NEK TS 400 bolig:2019

NEK 400 bolig

– Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 Bolig:2019 er en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger. Spesifikasjonen er oppdatert iht. NEK 400:2018 – og er en forenklet og konservativ tolkning og beskrivelse av kravene i NEK 400 for installasjoner i boliger. Dette betyr at de løsninger og føringer som gis er godt innenfor rammen av kravene i NEK 400:2018. Spesifikasjonen er spesielt nyttig for montøren.

Pris
kr 690,- eks. mva.

Om produktet

NEK 400 Bolig er en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger. Spesifikasjonen er utarbeidet av NEKs normkomite NK64 Bygningsinstallasjoner.

I motsetning til en standard er en teknisk spesifikasjon en beskrivelse av løsninger for en bestemt bruk som tilfredsstiller normens krav.

NEK 400 er beregnet for alle typer elektriske lavspenningsanlegg, fra mindre boliginstallasjoner til komplekse installasjoner i næringsbygg og industri samt forsyningsanlegg. Mange krav og føringer i NEK 400 er derfor ikke relevante for elektriske anlegg i boliger.

NEK 400 Bolig ble første gang utgitt i 2011 med basis i kravene i NEK 400:2010. Denne utgaven er en revisjon av den første utgaven tilpasset de reviderte kravene i NEK 400:2018, inklusive føringer om bruk av NEK 399. NK64 vedtok teknisk spesifikasjon “NEK TS 400 Bolig:2019” 28.mars 2019.

Denne tekniske spesifikasjonen er en «konservativ» tolkning og beskrivelse av kravene i NEK 400 for ett bestemt bruksområde, dvs. at de løsninger og føringer som gis, er godt innenfor rammen av kravene i NEK 400:2018. Dette betyr at det kan finnes mer optimale løsninger, men da må kravene i NEK 400:2018 legges til grunn i sin helhet.

Målet er at denne tekniske spesifikasjonen vil gjøre hverdagen noe enklere for dem som planlegger, installerer, verifiserer og dokumenterer elektriske installasjoner i boliger.