Tilbake

Ny standard for testing, vedlikehold og dokumentasjon av solcelleanlegg

Energiprisene har nådd nye nivåer og installasjonene av solcelleanlegg har tatt av. Mange ønsker å selge overskuddsenergien til nettselskapene. For å få til dette må man koble seg til nettet og det krever både testing, dokumentasjon og en plan for vedlikehold. NEK 446 er en ny standardsamling som blant annet beskriver en god metode for å tilfredsstille kravene til dokumentasjon av installerte solcelleanlegg.

Installasjon av solcelleanlegg når nye høyder i Norge og installatørene rapporterer om velfylte ordrebøker. Solcelleanlegg er innbefattet av FEL hvor NEK 400 er den anbefalte metoden for installasjon. For at kunden skal være sikker på at solcelleinstallasjonen de har bestilt er trygg og korrekt utført skal det utarbeides dokumentasjon på arbeidet som er utført. Det er blant annet krav til denne dokumentasjonen man finner i den nye standardsamlingen NEK 446.

Krav til testing, vedlikehold og dokumentasjon

-NEK 400 klarer ikke, og skal heller ikke, ta for seg alle aspektene ved et solcelleanlegg. For spesielle situasjoner henviser man derfor til andre standarder som gir mer spesifike og tydeligere krav til installasjonen. For solcelleanlegg er det IEC standarden NEK IEC 62446 det henvises til når det er snakk om blant annet utarbeidelse av dokumentasjon for installerte solcelleanlegg, forteller Kristin Fagerli, som er fagsjef for fornybar energi i NEK.

I tillegg inneholder standardsamingen viktig informasjon om idriftsettelsestester, inspeksjonskriterier og vedlikehold.

-Selv om det bare er del 1 av standardserien det vises til i NEK 400 inneholder også de andre delene mye nyttig og viktig informasjon for solcelleinstallatører og –eiere. Selv synes jeg den litt ukjente del 3 som beskriver infrarød termografering som inspeksjonsmetode av installerte solcelleanlegg er svært interessant, fortsetter Fagerli.

NEK 446 gjør det enklere

NEK IEC 62446 serien består av flere deler, som totalt sett gir beskriver hvordan dokumentasjon skal utformes, hvordan idriftsettelsestester skal utføres og anbefalinger for preventivt, korrigerende og ytelsesbaserte vedlikehold. Dette bidrar til mer effektive og trygge anlegg, noe som er ønskelig både for eier og arbeider. .  Standardene er i hovedsak beregnet for nettilknyttede systemer.

-Vi har valgt å sette sammen en egen samling av de viktigste standardene i IEC-serien. Denne samlingen er nå gitt ut som NEK 446 – Fotovoltaiske solenergisystemer – Krav til testing, dokumentasjon og vedlikehold. Bakgrunnen for å lage en samling er rett og slett hensyn til brukerne. Nå får man en helhetlig metode for tilknytning samlet i en standard. Tidligere har man måtte lete seg fram til de mest relevante delene selv. Vi skal vel heller ikke legge skjul på at denne samlingen er kraftig priset ned i forhold til å måtte kjøpe standardene enkeltvis, avslutter Kristin Fagerli.

Den nye standarden vil bli lansert i et gratis webinar 26. august.

Les mer om NEK 446 og kjøp standarden.