Tilbake

Norges største batteri installeres på Senja

Fiskeindustrien på Senja er høyt automatisert og avhengig av stabil elektrisitetsforsyning. Øyas plassering i enden av nettet gir tidvis dårlig nettkvalitet. Smart Senja er etablert for å finne innovative løsninger på utfordringen og nå installerer man Norges største batterier.

Et samfunn i vekst

Senja er et samfunn i sterk vekst. Fiskeindustrien er øyas viktigste næring, og det har vokst opp en høyteknologisk industri i forbindelse med fiskemottak og behandling av fisken. Denne industrien er avhengig av stabil tilgang på elektrisitet for at produksjonen skal gå smertefritt.

Klipping med dramatiske konsekvenser

Senja ligger imidlertid i enden av nettet og behovet for elektrisitet i forhold til folketall er svært høyt. Erfaringen viser derfor at det tidvis er dårlig nettkvalitet på øya. Typisk skjer dette vinterstid da det er høysesong for fiskeindustrien. En av konsekvensene av det ustabile nettet er at man får såkalt «klipping». Det vil si at tilgangen på strøm plutselig blir borte. «Klippingen» kan ha dramatiske konsekvenser for fabrikkene. Produksjonslinjene kan stanse, og i verste fall stå stille i flere timer. For eierne betyr dette store tap, som gir svekket konkurransekraft i en konkurranseutsatt næring.

Utbygging er en kostbar løsning

En utbygging av nettet vil løse utfordringen med «klipping». Fordi Senja er en øy, er imidlertid dette forbundet med store kostnader. Kostnader som nettselskapet må ta igjen i form av økt nettleie. Dette er heller ikke en kostnad nettkundene ønsker, så på Senja har man begynt å se på alternative løsninger.

Smart Senja

Smart Senja er et initiativ fra UiT, nettselskapet Arva og lokale interessenter. Formålet med Smart Senja er å finne innovative løsninger på utfordringene med det underdimensjonerte nettet. Et av tiltakene er smart styring av hele samfunnets strømforbruk ved å ta i bruk avansert teknologi og kunstig intelligens. Det neste skrittet på veien til et stabilt nett er å installere batterier for å sikre en jevn tilgang på kraft.

-Å sette batterier i utsatte deler av nettet er en kjent metode for å stabilisere strømtilgangen uten kostbare investeringer. På den måten sparer man store investeringer i nettet samtidig som man takler topper i strømforbruk og midlertidige utfall, forteller Lars Ihler, fagsjef i NEK.

Norges største batterier

Batteriene som installeres på Senja er Norges største. Hvert batteri veier 20 tonn og batteriet på Senjahopen vil få en kapasitet på 0,8 MW, mens det på Husøy får en kapasitet på hele 2MW. Det betyr at batteriet kan dekke hele samfunnet på Husøy med elektrisitet i 1 time. Imidlertid er det ikke for nødstrøm batteriene blir installert. Tvert imot ønsker man en aktiv styring av batteri-installasjonen for å eliminere fiskeindustriens utfordring med «klipping».

-Det er uhyre spennende å følge dette prosjektet på Senja. Fram til nå har vi ikke sett tilsvarende dimensjoner på batterier i Norge, og dette kan være banebrytende for hvordan forvaltningen av det norske nettet vil foregå i fremtiden. Standardiseringen innenfor installasjon, drift og tilkobling av batterier til nettet har kommet langt, og nå trenger bransjen gode konkrete eksempler som dette for å lære enda mer om mulighetene, avslutter Lars Ihler.

Etter planen skal batteriene på Senja tas i bruk i løpet av våren 2022.

Webinarer om batterier i nett

9 mars arrangerer NEK et webinar som vil ta for seg batterier i nettet. Her vil Kurt Tokle fra Smart Senja fortelle om installasjonen av Norges største batteri.

Les mer om webinaret og meld deg på!