Tilbake

NEK 400:2022 nærmer seg ferdig

NEK 400 kommer i ny utgave i mai 2022. Standarden nærmer seg nå sluttfasen og standardiseringskomiteen kan flere sentrale endringer.

Den 7. utgaven av NEK 400 kommer i 2022

Det er vel ingen som arbeider med elanlegg som ikke kjenner NEK 400 eller «nekken» som den ofte kalles. Helt siden 1998 har NEK 400 kommet ut i en 4-årig syklus. Det er standardiseringskomiteen NK 64 som står som ansvarlig for utgivelsen. Denne komiteen består av over 60 eksperter fra hele bransjen og dette sikrer en bred forankring av kravene.

– NEK 400 er en samling, som består av til sammen 40 internasjonale standarder. Bruk av internasjonale standarder medfører at kravene i NEK 400 er basert på beste praksis fra IECs 178 medlemsland. DSB viser jo også til standarden som metoden for å tilfredsstille forskriftene, forteller Tommy Lundekvam, som er fagsjef i NEK og ansvarlig for NEK 400.

Endringer i NEK 400:2022

Norge er inne i en elektrifisering av samfunnet. Dette innebærer at nye løsninger og produkter blir tatt i bruk. I inneværende utgave av standarden medførte dette en rekke endringer i forhold til elbil-lading og installasjon av solcelleanlegg. Hva blir så endringene i den kommende utgaven?

-Et utkast til endringer i NEK 400 er nå ute på høring. Høringsfristen er satt til 15. november og da vil vi få kommentarene fra bransjen. Selv om mye arbeid gjenstår, kan vi allerede se konturene av den nye utgaven. Eksempelvis arbeider komiteen med strukturelle endringer innenfor del 1 og del 3. Det grønne skiftet og ny teknologi må selvfølgelig også gjenspeiles i NEK 400. En oppdatering på kravene til solcelleanlegg, som er basert på nye metoder og erfaringer vil nok derfor komme. Likeledes vil den nye utgaven ta for seg ladeklar bygg, og det vil bli en vesentlig endring i forhold til batteri-installasjoner, fortsetter Lundekvam.

Digitalisering

I de senere årene har det foregått en utvikling på formatet av NEK 400, og standardene finnes nå både i papirform og i digital utgave. Når NEK 400:2022 lanseres vil det være første gang at brukerne kan velge om de vil ha en ny NEK 400 i bokform eller digitalt. Eller om de ønsker begge deler. Mange er nok fremdeles vant til å bla opp i boka, det fantastiske er jo at man kan gjøre begge deler.

-Selv er jeg er jo ikke helt nøytral, men er ikke i tvil. Den digitale utgaven sparer meg for mye tid. Undersøkelser vi har gjort er også tydelige på dette. De som har brukt den digitale utgaven synes det er enklere å finne riktig informasjon enn med en i papirformat. En veldig god søkemotor bidrar sterkt til dette, men også muligheten til å finne svar i FAQ eller stille egne spørsmål oppleves som en god hjelp, avslutter Lundekvam.

Under Elsikkerhetskonferansen 30.11 – 01.12.21 vil komiteleder Eirik Selvik gå igjennom de viktigste endringene som kommer i NEK 400:2022.

Les mer om Elsikkerhetskonferansen og meld deg på!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024