Tilbake

Avhendingsloven kan åpne marked for mange millioner kroner

Avhendingsloven gir kjøper ett sterkere vern og kan kreve erstatning for beløp helt ned til 10.000 kroner. Dette stiller krav til å dokumentere mangler og elkontroll vil bli stadig viktigere for å unngå erstatningskrav.

Endringer i avhendingsloven gir muligheter

Elkontroll er et fagområde i vekst og man forventer en enda raskere veksttakt i tiden fremover. Ikke minst med bakgrunn i endringene i loven om avhending av bolig. Loven åpner for at man kan kreve erstatning for beløp så lave som kr 10.000. I tillegg vil det heller ikke bli tillatt å selge boligen «som den er». Dette setter helt nye krav til selgers ansvar og dokumentasjon av elanleggets tilstand.

-Med endringene i avhendingslova blir det å selge bolig risikosport om man ikke kan dokumentere tilstand på en tilfredsstillende måte. Avdekkes det ukjente mangler i det elektriske anlegget er veien kort til å kreve erstatning forteller Leif Aanensen, adm dir i NEK.

Store muligheter

Det enkleste tiltaket for å unngå erstatningskrav er å dokumentere elanleggets tilstand og få en takst for utbedring. Man har da sikret seg dokumentasjon som tilfredsstiller opplysningskravet til myndighetene.

-Det ligger store muligheter for elkontrollforetakene i forbindelse med boligsalg. I Norge selges det ca 100.000 boliger hvert år. Dersom 25 % av disse velger å foreta elkontroll finner vi et marked på flere hundre millioner kroner. Her må elkontrollørene kjenne sin besøkelsetid og gripe muligheten, fortsetter Leif Aanensen.

Hva sier forskriften?

Intensjonene med den nye avhendingsloven er at bolighandel skal bli tryggere. Forskriften som skal følge avhendingslova er nå under utvikling. Denne forskriften vil få stor betydning for elkontrollaktørene.

-Vi er spente på hvilken betydning elkontroll får i den nye forskriften. Skal intensjonene i loven ivaretas må elanlegget være en del av tilstandsdokumentasjonen. Under Erfaringskonferanse har vi fått fagdirektør Cecilie Ingjerd Karlson fra KMD til å fortelle om forskriften. Hun har vært prosjektleder for arbeidet med forskriften og har førstehåndskjennskap avslutter Aanensen.

Les mer om Erfaringskonferansen Elkontroll og meld deg på!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
15.05.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
26.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024