Tilbake

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Standardiseringskomiteen NK 64 Elektriske lavspenningsinstallasjoner er ansvarlig for standarder som gir krav til norske lavspenningsanlegg. Den viktigste utgivelsen til komiteen er NEK 400, som alle kjenner. Imidlertid er det ikke uvanlig at man står overfor problemstillinger man ønsker et svar på. Til dette har NEK utviklet en åpen tjeneste hvor bransjen kan stille spørsmål til NK 64. I denne spalten vil vi presentere noen av spørsmålene som blir tatt opp. 

Spørsmål: 

For et tavlerom med en fordeling bestående av 2 stk felt for sakkyndig betjening (med låste dører), og 2 stk. felt med IKKE-sakkyndig betjening (egne dører uten lås). 

Er det fortsatt krav til at adkomstdøren inn til dette tavlerommet oppfyller Tillegg 729A.2? 

Eller kan døren slå inn i rommet, da tavlen i seg selv benyttes som en barriere for å opprettholde adgangsbegrensningen? 

Tillegg 729A.2: Dører som gir adgang til betjenings- eller vedlikeholdsganger, skal åpnes utover, og: – bredde ≥700mm, og – høyden skal være ≥2000mm 

 

Svar fra NK 64:

Begrepet “betjeningsgang” er definert i NEK 400-2:2022, definisjon 203.33. Begrepet “vedlikeholdsgang” er definert i NEK 400-2:2022, definisjon 203.413. 

Dersom en dør gir adgang til en betjeningsgang eller en vedlikeholdsgang, kommer kravene i NEK 400-7-729:2022, Tillegg 729A.2 til anvendelse. 

Krav til eventuelle tavlerom er uavhengig av om tavlene i rommet er for sakkyndig betjening eller for ikke-sakkyndig betjening. Hensikten med kravet i Tillegg 729A.2 er å legge til rette for en eventuell rømming fra betjenings- eller vedlikeholdsgangen ikke blir hindret av at døren slå innover. Det samme forholdet bør vurderes for tavlerom. 

Still dine spørsmål om NEK 400 til NK 64!