Tilbake

Økt kompetanse viktigste motivasjon

Utvikling av egen kompetanse er den viktigste motivasjon for å delta i NEKs standardiseringsarbeid. Dette kom fram i en undersøkelse blant NEKs 700 eksperter. NEKs unike nettverk har dermed vært den viktigste årsak til at medlemsmassen har økt kraftig de siste årene.

Standardiseringsarbeidet foregår i ulike faglige komiteer. Disse har ansvar for et spesifikt fagfelt. Totalt administrer NEK mer enn 100 slike komiteer og medlemstallet teller nå mer enn 700 eksperter.

Generasjonsskifte

NEK gjennomført nylig en undersøkelse blant sine 700 eksperter. Undersøkelsen avslørte at det målrettede arbeidet NEK har gjennomført de siste 5-årene for å tiltrekke seg nye medlemmer har båret frukter.

-Vi har fått et kraftig tilsig av nye medlemmer de siste årene og opplever oss godt rustet for fremtiden. Mer enn halvparten av medlemmene i komiteene har kommet til de siste 5 årene. Vi er dermed vitne til et aldri så lite generasjonsskifte. Mest gledelig er det at deltakerne er krystallklare på at kompetansen i komiteene fortsatt ligger på et meget høyt nivå, forteller Leif Aanensen, adm dir i NEK.

Økt kompetanse tiltrekker

Nettopp muligheten til økt kompetanse oppgir de fleste av medlemmene som viktigste grunn til å delta i standardiseringsarbeidet. Dette kommer ikke overraskende da NEK representerer det som må være Norges største elektrotekniske fagmiljø. Å være en del av NEKs nettverk gir verdifulle faglige kontakter som kan være verdifulle også i utførelse av daglig arbeid. Mange av medlemmene engasjerer seg også internasjonalt gjennom IECs komiteer og arbeidsgrupper og blir da en del av et globalt nettverk.

-Arbeidet som blir utført i NEK baserer seg på medlemmenes spisskompetanse og store engasjement.  Komiteene har en bred representasjon fra berørte bransjer, som sikrer en god forankring av beslutningene. En stor andel av medlemmene engasjerer seg også i det internasjonale arbeidet i IEC. Gjennom IEC blir man med i et globalt nettverk, som legger premissene for elektrotekniske løsninger for en samlet internasjonal industri, fortsetter Aanensen.

Savner flere kvinner

De elektrotekniske fagmiljøene har tradisjonelt vært mannsdominert. Dette er nå i ferd med å endres i raskt tempo i takt med antall kvinner som uteksamineres fra de elektrotekniske studieretningene. I løpet av 15 år har antall kvinnelige studenter ved NTNU økt med mer enn 500 % innenfor elektrofag.

-Det er litt overraskende at kvinneandelen blant NEKs medlemmer ikke er høyere. På NTNU er nå nærmere 40% av elektrofagstudentene kvinner, men vi har ikke sett denne utviklingen i vår medlemsmasse enda. Jeg vil derfor spesielt oppfordre kvinner til å melde seg inn i våre komiteer. Et medlemskap i NEK vil både gi muligheten for å øke kompetansen og få et unikt faglig nettverk. Dette kan være spesielt verdifullt i en tidlig fase av karrieren, avslutter Aanensen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva skjer med batterier?

Dato
25.01.2024

Vinn en gratis billett til NEK-arrangement!

Dato
22.01.2024

Hva skjer i 2024?

Dato
15.12.2023