Tilbake

Lansering av NEK 485 – sikkerhet i batteriinstallasjoner

NEK lanserer nå en ny standard, NEK 485 Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner. Det er forventet en sterk økning i installasjon av batterianlegg. Standarden vil gi kravene til sikkerhet ved installasjon og drift av batterier og energilagringssystemer.

Økt interesse for batterier 

Med økt fokus på fornybar energi og nye eltakster blir bruk av stasjonære batterier for energilagring stadig mer aktuelt. Det vil bli økt pågang fra både boligeiere, eiendomsbesittere og næringsliv for å få installert energilagringssystemer. I kjølvannet av dette vil kundenes krav til dokumentasjon og sikkerhet øke. Standardene gir nyttig informasjon om trygge installasjoner og drift av sekundærbatterier enten det er tradisjonelle bly-syre eller litium-ion. 

NEK 485 erstatter gammel standard 

Normkomite NEK 21/120 Sekundærbatterier og energilagringssystemer utgir nå en ny standard som gir kravene til batteriinstallasjoner. Den nye standarden har fått navnet NEK 485 – Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjonerKomiteen har oversatt den internasjonale standarden NEK EN IEC 62485-2 og bearbeidet den til norske forhold.  

NEK 485 vil erstatte en tidligere batteristandard, NEK EN 50272-2, som har vært flittig brukt av elektroinstallatører og vedlikeholds-personell for batteriinstallasjoner. Vi ser at den nye utgaven allerede er tatt i bruk av enkelte i engelsk utgavemen den bearbeidede norske versjonen vil være et kjærkomment tillegg for mange installatører og bygningseiere som foretrekker norsk. Normen er også en normativ referanse i NEK 400, og språket i NEK 485 er koordinert med det vi kjenner fra NEK 400, sier sier Lars Ihler, fagsjef hos NEK. 

Kravene til trygge installasjoner 

NEK 485 er til stor hjelp for å kunne utføre sikre og varige batteriinstallasjoner, der det benyttes tradisjonelle batteriteknologier som bly-syre, nikkel-kadmium og nikkel-metallhydrid. Blant de viktigste temaene som må håndteres i alle slike installasjoner er beskyttelse mot elektrisk sjokk, tiltak mot eksplosjonsfarer, beskyttelse mot skade av elektrolytt, merking, inspeksjon og overvåking. Det er presiseringer, endringer og tillegg innenfor alle disse områdene. 

Webinar om NEK 485 og batterier 

NEK inviterer alle å delta på et lanseringsseminar om NEK 485 den 17.juni kl. 09. Der vil eksperter fra normkomite NK 21/120 gå nærmere inn på endringene i denne utgaven, samt hva vi kan vente oss av nye batteristandarder i tiden som kommer. Det er også mulig å sende inn spørsmål til ekspertene på forhånd.

Les mer om seminaret her. 

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024