Tilbake

Nettselskapene får store gevinster ved automatisert FOS rapportering!

Alle nettselskap og eiere av produksjonsanlegg er forpliktet til å informere Statnett om endringer i nettet. I dag rapporteres disse dataene ved at hvert nettselskap manuelt vedlikeholder sin informasjon via Statnetts løsning Fosweb. Å automatisere denne prosessen kan gi store gevinster, og er hensikten til prosjektet Autofos.

Energilovforskriften stiller konkrete krav til konsesjonær om innrapportering av endringer i høyspentnettet til Statnett. I dag blir denne rapporteringen utført manuelt av de ulike selskapene. Dagens situasjon med (minst) dobbelt bokholderi av nettinformasjon medfører både fare for feil og unøyaktigheter, det er ressurskrevende og det tar tid. Behovet for å digitalisere og automatisere er åpenbart. Digin prosjektet i regi av Energi Norge vil gi store gevinster gjennom Autofos.

Common Information Model (CIM) som informasjonsmodell

Et av selskapene som har kommet langt i sin digitaliseringsprosess er Glitre Energi Nett.

Stian Bakken

Stian Bakken, Glitre Energi AS

– Vi har en bevisst strategi om å ligge i forkant i Autofos-prosjektet i vår digitaliseringsprosess. Den første fasen i Autofos er nå ferdig, og vi mangler per dags dato bare 3 av våre komponenttyper før vi er har et funksjonskomplett datasett for automatisk innmelding til Statnett. Innrapporteringen er basert på CIM-skjema og dataformat, og vi ser en synergi i å benytte CIM også i andre prosesser, modeller og datautvekslinger. CIM er således en sentral del av vår digitaliseringsstrategi. En standardisert, felles informasjonsmodell gjør det enklere å kommunisere med de andre aktørene, og vil også gjøre det enklere å utvikle og drifte våre integrasjoner og dataløsninger forteller Stian Bakken, som er senior systemarkitekt og utvikler i Glitre Nett.

Autofos vil gi store gevinster

Energi Norge har også sett behovet for at alle nettselskapene skal kunne rapportere og utveksle data automatisk. De har derfor etablert prosjektet DIGIN, som skal utvikle felles forståelse for informasjonsmodeller, prosesser og automatikk for datautveksling i hele nettsystemet. DIGIN har også valgt å basere sin informasjonsmodell på CIM-standardene.

Autofos og CIM innebærer datautveksling basert på en annen informasjonsmodell enn den som ligger internt i nettselskapets lokale nettinformasjonssystem (NIS). Å få til en automatisering av innrapportering til Autofos ved hjelp av CIM kan oppfattes som både vrient og dyrt, men DIGIN prosjektet arbeider for å tilrettelegge for at det blir enklere og rimeligere.

Det Digitale Nettsystemet

Stian Bakken er en av foredragsholderne under konferansen «Det Digitale Kraftsystemet», som arrangeres av NEK 11. mars i Oslo. Under konferansen vil han fortelle mer om effektiviseringen og gevinstene Glitre Nett har fått gjennom å automatisere rapporteringen av FOS-data.

Les mer og meld deg på Det Digitale Kraftsystemet her!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023