Tilbake

Samme lader til alle mobiler?

EU er ikke tilfreds med at det fortsatt er produsenter som holder på sine egne ladeløsninger. Medlemmene i EU Parlamentet skal derfor stemme over et forslag som tvinger alle produsenter til å bruke en felles ladeplugg. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er positive til en standardisert løsning.

Mobilplugger i alle varianter

51.000 tonn avfall

I lang tid var det slik at nesten alle mobiltelefoner hadde sin egen ladeplugg. Dette medførte at hver gang man byttet telefon måtte man bytte lader. Dette førte til en stor mengde avfall og EU estimerer at gamle ladere står for 51.000 tonn med avfall.

Felles ladeplugg i EU

I revisjonen av EUs Radioutstyr Direktiv i 2014 tok EU kommisjonen derfor til ordet for å innføre en felles ladeplugg for bærbare enheter. Dette gjaldt ikke bare mobiltelefoner, men også nettbrett, lesebrett og andre bærbare enheter. På denne måten ville man redusere mengden av elektronisk avfall. EU Parlamentet så også for seg at en felles ladeplugg ville gjøre det enklere for forbruker.

Tvinger fram standardisert løsning

For å finne en felles plugg ble bransjeaktørene oppfordret til finne den ønskede løsningen. Resultatet av denne prosessen var ikke tilfredsstillende for EUs forventninger. EU Parlamentet skal derfor i nær fremtid stemme fram en resolusjon som tvinger produsentene til å bruke en universal ladeplugg.

-Vi tror på at standardiserte løsninger er både mer effektive og gir større konkurranse. NEK ønsker all standardisering på bekostning av proprietære løsninger velkommen. Proprietære løsninger bidrar til høyere terskler for bytte av leverandører og hemmer konkurranse. Forbruker vil også ha en klar fordel når man kan bruke den samme lader på alle sine enheter sier Leif Aanensen som er administrerende direktør i NEK.

Få motforestillinger

Forslaget til EU Parlamentet ble i sendt ut på høring i fjor og det var få motforestillinger mot en universal plugg. Selv om det var ulike synspunkter på prosessen, var det bare Apple som var sterkt imot. Apple hevder at dette vil hemme kreativiteten og ikke gi noen fordel til forbruker.

-Det er ikke uventet at Apple var negative til dette forslaget. Selv om de i dag bruker USB-C plugg på flere modeller, ønsker de fortsatt å holde på sin lightning plugg. Argumentet om standardisering er det derimot vanskelig å ikke være uenig i. Standardisering handler i stor grad om sikkerhet og å åpne grensesnitt slik at flere kan ta et produkt i bruk. Kreativitet og innovasjon uten standardisering gir produkter få eller ingen kan bruke, avslutter Aanensen.

Hold deg oppdatert om Ekom og mobilkommunikasjon på Ekom konferansen i Oslo 29. januar 2020.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Høring for beredskapsstandarden NEK 801 

Dato
20.06.2024

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024