Tilbake

5G vil revolusjonere kommunikasjon

Utbyggingen av 5G nettene har potensiale til å endre samfunnet vårt. Høyere hastighet, kapasitet og kortere forsinkelser vil gi endrede løsninger og nye muligheter. Dette vil gi store ringvirkninger for telekombransjen og investeringene i infrastruktur blir betydelige.

Femte generasjons mobilnettverk, eller 5G som man sier, har potensialet til å forandre måten vi lever og fungerer på. Ved å koble sammen ikke bare mennesker, men også «ting» i det såkalte tingenes internett åpner det seg uante muligheter. Det vil bety smartere motorveier og smartere fabrikker. Du vil kunne kontrollere bilen din, hjemmet og stort sett alt annet fra en enkelt enhet. For å nevne noe.

Så hvordan er 5G forskjellig fra 4G-teknologi?

Internet of things (IOT)

For den enkelte kommer 5G til å bety at man kan laste ned og opp data mye raskere. I årene som kommer, ettersom mer frekvensspektrum blir gjort tilgjengelig, vil de kunne gjøre det superraskt.

5G kommer også til å gjøre det mulig å koble sammen millioner av enheter. Med tidligere teknologier har folk og enhetene deres vært tilkoblet via mobilt internett. Nå kommer det virkelig til å være et tingenes internett. Den ekstra kapasiteten som kommer med de nye frekvensene betyr at det vil være støtte for millioner av enheter.

En annen spennende side ved 5G-teknologien er den lave forsinkelsen som gir mye lavere responstid enn vi er vant med. Dette vil for eksempel legge til rette for automatiserte selvkjørende kjøretøyer og tryggere systemer.

I tillegg vil 5G være i stand til å støtte virtuelt nettverk, ved hjelp av såkalt 5G network slicing, skreddersydd for hvert brukstilfelle. Det vil være i stand til å støtte alle kommunikasjonsbehov fra lav-effekts Local Area Network (LAN) – som for eksempel hjemmenettverk, til Wide Area Networks (WAN), med riktige innstillinger for forsinkelse og hastighet.

-Disse nye mulighetene vil tillate 5G mobilnettoperatører å adressere en rekke forskjellige markeder utover vanlige mobiltelefontjenester.  IoT er nevnt, men også nødnett, og faste og mobile bredbåndstjenester, gjennom en felles infrastruktur, forteller Christer Varan, fagsjef ekom i NEK.

En Game Changer

Den lave forsinkelsen i 5G kommer til å bli en betydelig game changer. Helt nye anvendelser blir mulig innen, for eksempel, industriell robotikk, eller på områder hvor man ikke har kunnet tilby løsninger før. Ingen klarer å se alle effektene av 5G, eller alle nye mulighetsrom som vil åpne seg. Det vi vet er at det kommer til å bli en revolusjon når det gjelder hva 5G operatørene kan tilby av løsninger. Dette vil gi bedrifter, det offentlige og den enkelte uante nye muligheter.

Det kalles den fjerde industrielle revolusjon. Den lave forsinkelsen, økte kapasiteten og mye større hastigheter, vil revolusjonere telekommunikasjon med Tactile Internett.

Innvirkning på telekombransjen

Fiber

Så hva innebærer det å levere et 5G-nettverk? Mobil operatørene må anskaffe og betjene nye frekvensspekta i 6 til 300 GHz område. Dette betyr store investeringer i nettverksinfrastrukturen.

Å operere med millimeter-bølgelengde har noen ulemper. Fordi frekvensene er så høye, vil ikke bølgene nå like langt som i 3G eller 4G nettene. De vil faktisk ikke trenge gjennom mange vinduer eller vegger. Det betyr at en enhet på et nettverk som opererer i mm-båndet må være ekstremt nær en 5G-sender for å fange opp et signal. Derfor er det nødvendig med 5G-sendere for hver hundrede meter dersom man skal oppnå store båndbredder Dette krever at store mengder utstyr og kabler må installeres.

For å nå målet om 1 tusendels sekund forsinkelse må 5G-sendernes tilkobling for basestasjonen gjøres ved bruk av optiske fibre. Også basestasjonene må benytte optiske fibre i sin tilknytning til kjernenettet dersom de skal klare å gi nok båndbredde.

-Vår antakelse er at 5G i første rekke vil bli å finne i områder med høy befolkningstetthet, eller steder hvor det vil ha stor industriell effekt. Full dekning av hele landet vil nok la vente på seg, fortsetter Varan. –

Store muligheter for installatørene

Den store mengden utstyr og kabling til 5G utbyggingen skal installeres. Dette vil gi positive konsekvenser for installatør- og leverandørbransjen.

-Telenor, Telia og ICE har investert 735 millioner bare for å sikre tilgang til mobilfrekvenser. Nå begynner utbyggingen. For å klare de storstilte prosjektene og investeringene i infrastrukturen de neste årene må netteierne sette ut en mengde oppdrag. Dette betyr store muligheter for lokale, regionale og nasjonale installatører og leverandører de neste årene. Ringvirkningene vil bli signifikante, avslutter Varan.

Under Ekom-konferansen 29. januar vil Henning Huuse fra Telia fortelle mer om 5G. Les mer og meld deg på!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis veileder om ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

Dato
07.06.2024

Bli med NEK til Young Professionals i Edinburgh

Dato
06.06.2024

Hydrogentog  – utvikling i full fart

Dato
06.06.2024