Tilbake

Smarte nett og smarte dingser – er det smart?

Smart Grid, Smart Energy, Smart Cities, Smart Buildings er begrep som svirrer rundt elektroteknikk. Svaret på hva som egentlig er smart, kan pro dekan Kjell Sand gi under Elsikkerhetskonferansen.

Nettverk og internet

Hva er egentlig smart? 

Smart handler om å gjøre det som er økonomisk lurt, gir bedre bærekraft for klimaet og bedre kvalitet på strømleveransen. Gjennom digitalisering vil man bruke ny teknologi til å forenkle, forbedre og modernisere, og det må man si er smart. 

Big data gir smarte muligheter  

De nye AMS målerne er et typisk eksempel på noe som gir muligheter til å være smart. Målerne samler inn enorme mengder data, som kan analyseres og benyttes videre. Ved bruk av beregningsmodeller kan man forutsi strømforbruket med stor nøyaktighet og kan styre produksjonen basert på det. På denne måten produserer man bare det som det vil være bruk for. Da har man gjort noe som er økonomisk smart, man gjør bruk av bærekraftige løsninger tilgjengelig og samtidig kan man sikre at det er nok energi i nettet til å dekke behovet på et gitt tidspunkt uten at man må ty til ekstraordinære tiltak. 

Smarte nett 

Smart Grid er en ny måte å bygge opp og styre strømnettet på. Denne metoden vil kunne redusere behovet for kobber og stål som igjen gir reduserte kostnader. Samtidig ser man også nye måter å bruke nettet på som gir høyere sikkerhetsmarginer. Man får større forutsigbarhet og fleksibilitet, og man kan som eksempel tenke seg at elbilbatteriene integreres i strømnettet. På den måten har man en reservekapasitet når det blir nødvendig.  

Smart transport 

Alle teknologier har en oppside og en nedside. Utfordringen er å finne en balanse mellom ondene. Teknologien som står igjen som den smarte er den som virker og har større fordeler enn ulemper. I fremtiden er det to store utviklingstrekk som vil være førende. Vi har en utfordring med klimaet som må løses, og flere og flere bor i de store byene. Disse har til dels sammenfallende utfordringer og løsninger. Det er smart å starte der man kan få rask effekt og noen av de smarte løsningene ha vært å gå bort fra fossilt drivstoff i transportsektoren. Resultatet av dette er en stille revolusjon hvor en stadig større del av bilene i byene er elektriske, bussene begynner å bli elektriske og fergene har fått batterier og elmotorer.  

Pro dekan Kjell Sand, NTNU

Pro dekan Kjell Sand, NTNU

Under Elsikkerhetskonferansen vil Kjell Sand, pro dekan ved NTNU, gi sitt syn på hva som er smart.

Les mer og meld deg på Elsikkerhetskonferansen 2019!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis veileder om ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

Dato
07.06.2024

Bli med NEK til Young Professionals i Edinburgh

Dato
06.06.2024

Hydrogentog  – utvikling i full fart

Dato
06.06.2024