Tilbake

Webportal for bruk av HAN-porten på de smarte strømmålerne

NEK har på forespørsel fra NVE og AMS-leverandørene utviklet en kortfattet og informativ webportal for alle brukere av AMS-målernes HAN-port. Den nye portalen kan nås på www.ams-han.no.

Den nye webportalen vil inneholde relevant og oppdatert informasjon for forbrukere og utviklere om bruk av HAN-porten og informasjonen som kan strømmes der forteller fagsjef Lars Ihler hos NEK. Det er kun nettselskapene som kan åpne for strømming på HAN-porten etter forespørsel fra forbruker.

For forbrukerne
Nyttig informasjon som forbrukerne kan lese fra sin egen AMS-måler inkluderer blant annet:

  • energiforbruk fra minutt til minutt
  • effektuttak
  • spenningskvalitet, med visse begrensninger

For en god presentasjon av verdiene er det imidlertid nødvendig at tredjeparter utvikler løsninger som presenterer informasjonen til forbrukerne på et enkelt og forståelig format. Portalen vil derfor også ha en kort presentasjon av alle tredjepartsleverandører, slik at forbrukerne kan velge en løsning som best dekker det behovet man har.

For utviklerne
Videre skal det finnes dokumentasjon av teknisk art som både forbrukere og utviklere kan ha nytte av å lese, samt en egen registrering av tredjepartsleverandører som ønsker teknisk informasjon for utviklere av løsningene. Her skal utviklere finne all nødvendig informasjon om hvordan de skal kunne starte opp arbeid med utvikling av løsning for lesing av strømmede data på AMS-målernes HAN-porter. Registrerte utviklere vil få oppdateringer fra AMS-leverandørene om når nye programvareversjoner er klare for utprøving og installasjon hos nettselskapene, slik at de i god tid kan planlegge ev endringer og utvidelser som kan komme brukerne til gode.

Hva skjer videre?
Ihler sier at målet deres er å kunne tilby tilstrekkelig informasjon i løpet av sommeren 2018. Deretter har vi et mål om at vår populære FAQ-tjeneste skal gjøres tilgjengelig for alle som har spørsmål om bruk av HAN-porten. Denne spørsmål-svartjenesten vil bli betjent av en gruppe eksperter som kan kvalitetssikre både spørsmål og svar før de publiseres i portalen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024