Tilbake

Ett år som IEC Young Professional

IEC Young Professional er et årlig program, som gir unge en mulighet til å lære om internasjonal standardisering. Med på lasset får man også ett nyttig nettverk for videre utvikling.

NEK - Arild Kjærnli

Under NEKs årsmøte var det Young Professionals vinner 2017, Harald Hammer fra Cowi, som hadde et av hovedinnleggene. Harald kunne på vegne av seg selv og Andreas Rosendahl Simonsen fra Eidsiva fortelle om ett år med en rekke høydepunkter, som startet med general meeting i Vladivostok. Kostnadene til oppholdet under general meeting ble bekostet av NEK.

Under oppholdet i Vladivostok fikk man anledning til å bli godt kjent med de andre 65 deltakerne som kom fra 36 forskjellige land. Og det er nettopp det å bli kjent med andre og få ett internasjonalt nettverk av likesinnede som er en av gevinstene ved å være en Young Professional. Historien viser også at av de nærmere 500 tidligere deltakerne er nå nærmere 25 % involvert i internasjonalt standardiseringsarbeid. Balasten fra dette programmet gir forståelse og kunnskap om standardisering, som vil være nyttig på svært mange felt.

Harald kunne også fortelle at både han og Andreas var sterkt involvert i det norske standardiseringsarbeidet gjennom deltakelse i flere komiteer.

Konklusjonen var klokkeklar. IEC Young Professional var både moro og ga mange muligheter både privat og profesjonelt.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Nordic Young Professional – et fellesskap for unge ingeniører

Dato
13.06.2023