Tilbake

Nye brannkrav til kabler

To av NEKs komiteer: NK 20 kabler og NK 64 bygningsinstallasjoner har arbeidet med å identifisere hvilken innvirkning byggevareforordningen har på kravene i NEK 400.

Nye brannkrav til kabler

NEK tok etter initiativ fra komiteene kontakt med DiBK og la frem en skisse til hvordan kravene til valg av kabler i forordningen kunne håndteres med mindre justeringer i NEK 400.

DiBK samtykket til forslaget og samtykket til at den fremlagte skissen ble gjennomført. I samråd med de berørte myndighetene og med henblikk på hvordan tilsvarende håndteres i øvrige europeiske land arbeider nå komiteene videre med få til nødvendige justeringer på plass. Målet er å unngå mulige konflikter mellom eksisterende NEK 400 og bygningsregelverket når forordningens regler trer i kraft i Norge.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Velkommen til lanseringswebinar av NEK EN 50110-1!

Dato
16.08.2023

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Gratis webinar 15. juni! Lansering av NEK 405 Avhending

Dato
05.06.2023