Tilbake

Norsk sekretær i IEC TC 73 – Beregning av kortslutningsstrømmer

NEK og IEC har utpekt sivilingeniør Henrik Kirkeby (28), SINTEF Energi, som ny sekretær i IEC TC 73 – Short-circuit currents. Han etterfølger sivilingeniør Lars Rolfseng, tidligere SINTEF Energi. NEK har over en årrekke hatt denne posisjonen og NEK er glad for at vervet videreføres i norsk regi. Henrik Kirkeby vil samtidig lede den norske komitéen NK 73.

Henrik Kirkeby

NK 73 er en norsk komité som speiler den korresponderende komitéen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Arbeidsoppgavene i den norske komitéen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Scope IEC TC 73: “To prepare international standards for standardized procedures for the calculation of short-circuit currents, and of their thermal and mechanical effects. The standards shall be, as far as possible, in a form to facilitate their use by non-specialist engineers.”

Til daglig på SINTEF jobber Henrik med spenningskvalitet, distribuert produksjon, spenningsregulering, og generelt med smarte nett. For tiden utvikler han og kollegaer prosjekter om årsaker til inteferens mellom elektriske apparater forårsaket av harmoniske spenninger, og om koordinering av spenningsreguleringstiltak fra lavspenningsnett til regionalnett. Han arbeider fra før i forskningsrådsprosjektene SPESNETT, DGnett og FlexNett, bransjefinansierte prosjekter som DIP TEST og ProAktiv, EU-prosjektet ELECTRA, samt i flere mindre konsulent og problemløsningsoppdrag.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Endringer i kravene til luftledninger over 1kV

Dato
22.06.2023

Standard 81346, hva og hvorfor?

Dato
21.03.2023
IEC

Storfint besøk i Nydalen

Dato
17.02.2023