Tilbake

IEC TR 61000-2-5 – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Månedens standard er IEC TR 61000-2-5: ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) – Part 2-5: Environment. Publikasjonen beskriver nivå av støy som må forventes i de forskjellige klasser av installasjoner.

Standarden gir informasjon om hvilke forhold som må vurderes som immunitetskrav. Den omhandler støyfenomen som kontinuerlige og kortvarige (transiente).

Feilkonsekvensene er nevnt som katastrofisk, kritisk, større (major), mindre (minor) og uvesentlige.

Det er også tatt med betingelser for likestrømsinstallasjoner og DC overlagret på vekselspennigen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

EMC og markedstilgang

Dato
22.04.2021
EMC

EMC og utstyr

Dato
25.03.2021

Nye Tekniske Rapporter tilknyttet NEK 700-serien

Dato
13.11.2020