Tilbake

Et mulighetsrom for norsk olje – og gassindustri

Det er økt aktivitet i NK65 Prosessinstrumentering og –automatisering. I september avholdt komite NK65 et felles komitemøte hvor hele 13 av komiteens medlemmer var tilstede. Majoriteten av disse kommer fra norsk olje og gassindustri. Flere av medlemmene uttrykte håp og ønske om større aktivitet i komiteen.

Etter signaler fra de tilstedeværende medlemmene som jobber aktivt i de internasjonale arbeidsgruppene innen IEC, så skjer det mye spennende som kan bidra til mer aktivitet innen norsk industri.

Tradisjonelt har norsk olje og gassindustri innenfor bl.a. prosess og automatisering vært nært knyttet opp til ISO – CEN – og Norsok-standarder, med spesiell vekt på sistnevnte. Det har i den siste tiden kommet signaler om ytterligere satsning på Norsok-standarder – «Norsok II» – som en vei for å holde aktiviteten oppe innenfor olje og gassvirksomheten – og ikke minst for å få reduserte kostnader i en tid med vedvarende lave oljepriser. Skal man oppnå ytterligere fordeler, er det viktig at man også hever blikket ut over de tradisjonelle kanalene og ser på hva som skjer i tilgrensede standardiseringsarbeid internasjonalt. IEC (International Elektrotechnical Commission) har meget høy aktivitet innenfor TC 65 (Industrial-process measurement, control and automation) – og ikke minst innenfor respektive underkomiteer (SC 65A, SC 65B, SC65C og SC 65E).

Foto: IEC

Vår norske normkomite NEK NK65 er speilkomite av IEC TC 65. NEK er Norges medlem i IEC og Cenelec. Noen av medlemmene i NK65 er aktive og gjør et viktig arbeid innenfor arbeidsgrupper i de internasjonale underkomiteene tilknyttet IEC TC 65 og CLC TC 65X (Cenelec). Selv om det er noe samarbeid på tvers av standardiseringsorganisasjonene ISO, CEN og IEC gjennom respektive arbeidsgrupper (Liaison og Joint Working Group JWG) – så er det mye av aktivitetene innenfor IEC som burde hatt større interesse og deltagelse fra norsk olje – og gassindustri. Ved potensielt å gå inn med økt deltagelse vil man få en mer aktiv rolle innenfor utviklingen av viktige standarder. Dette er toneangivende standarder som vi i NEK ser at vil påvirke den økende automatiseringen som skjer innenfor industri generelt og olje og gass spesielt. NEK har styrket sin aktivitet i dette ved blant annet økt bemanning innenfor fagområdet industriautomasjon. NEK ønsker mer aktivt deltagelse fra norsk industri velkommen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024
Bærekraftig industri

Standarder er sentralt for Grønt industriløft

Dato
17.01.2024

Cybersikkerhet i forbrukerutstyr og tingenes internett - IoT/IIoT

Dato
10.11.2023