Tilbake

Pålitelighet, beredskap og vedlikehold

Systematisk oppfølging av distribusjonsnettet er viktig for å forebygge uønskede driftsavbrudd.

Det er utviklet gode internasjonale normer som profesjonelle virksomheter kan benytte for å bygge opp gode rutiner. Normserien NEK IEC 60300 er utviklet for å understøtte og profesjonalisere virksomhetenes arbeid innen dette feltet. Selv om virksomheten har gode rutiner for å registrere hendelser og avbrudd, er det viktig at det etableres systemer som bidrar til systematisk oppfølging.

Normserien NEK IEC 60300 er en komplett serie som består av en rekke normer, men de to første er viktigst for å starte dette arbeidet.

NEK anbefaler netteiere å vurdere nevnte normserie som fundament for netteiers oppfølgingssystem.

Kjøp NEK IEC 60300-1    Kjøp NEK IEC 60300-2

Relaterte artikler

Se alle nyheter
Mann som foretar måling i et elanlegg

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Endringer i kravene til luftledninger over 1kV

Dato
22.06.2023

Standard 81346, hva og hvorfor?

Dato
21.03.2023