NEK EN IEC 81346-1:2022

Forside NEK EN IEC 81346-1:2022

Industrielle systemer, installasjoner og utstyr og industrielle produkter – Struktureringsprinsipper og referansebetegnelser

Del 1: Generelle krav

NEK EN IEC 81346-1 beskriver grunnleggende regler og metoder for strukturering av informasjon og for utforming av referanse-betegnelser for objekter innenfor bygninger, infrastruktur, industrielle systemer, installasjoner og utstyr og industriprodukter.

Denne norske utgaven er oversatt av NEK NK 3 – Dokumentasjon, symboler og klemmemerking.

Pris
kr 6.475,- eks. mva.

Om produktet

NEK EN IEC 81346-1 beskriver grunnleggende regler og metoder for strukturering av informasjon og for utforming av referansebetegnelser for objekter innenfor bygninger, infrastruktur, industrielle systemer, installasjoner og utstyr og industriprodukter.

Reglene for strukturering av informasjon og for utforming av referansebetegnelser danner grunnlaget for å lage et referansebetegnelsessystem (RDS).

Slike systemer brukes til å strukturere og identifisere objekter basert på behovene til organisasjonen som bruker dem.

Ved å anvende struktureringsprinsippene kan selv omfattende informasjon som beskriver et komplekst system, håndteres effektivt.

Dette er del 1 i en standardserie publisert i fellesskap av IEC og ISO. De andre delene i serien inneholder tabeller med klassekoder som brukes i referansebetegnelsene som er beskrevet i del 1.

  • NEK EN IEC 81346-2 Classification of objects and codes for classes
  • NEK ISO 81346-10 Part 10: Power supply plants
  • NEK ISO 81346-12 Part 12: Construction works and building services

Det arbeides med å utvide serien med flere deler som inneholder klassekoder:

  • Part 14: Manufacturing systems
  • Part 50: Processes

Denne utgaven er en direkte oversettelse av NEK EN IEC 81346-1:2022 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules.

Bearbeiding og oversettelse er utført av den norske normkomiteen NEK NK 3 – Dokumentasjon, symboler og klemmemerking.