AMS-HAN

Smarte strømmålere / Home Area Network

Informasjon til utviklere

Introduksjon

Denne siden er en portal for deg som skal utvikle løsninger for lesing av data fra AMS-målernes HAN-porter. Hver målerleverandør tilbyr informasjon som er relevant for utvikling av løsninger for deres målere. Se nedenfor. I høyre marg finner du informasjon om hvilke standarder som skal benyttes for AMS-HAN og tilknyttede løsninger.

Alle leverandører må registrere seg nedenfor for å få tilsendt informasjon om oppdatering av AMS-leverandørenes OBIS-lister. OBIS (Object Identification System) er koder som identifiserer hvilken informasjon som strømmes på HAN-porten.

Programvare som utvikles må kunne håndtere flere versjoner av de tre ulike OBIS-listene slik at dersom en liste oppdateres, må ikke den gamle slutte å fungere.

Ansvarsfraskrivelse

Utviklere av løsninger må være oppmerksomme på nettselskapenes ansvarsfraskrivelse og kan med fordel opplyse sine kunder ved deres bruk av data fra HAN-porten.  Benytt gjerne Energi Norges formulering:

Bruk av data fra HAN-porten skjer på kundens eget ansvar. Nettselskapet har ikke ansvar for eventuelle tap som følge av bruken, herunder tap som følge av feil eller mangler ved dataene.

Informasjon fra AMS-leverandørene

OBIS-liste, gjeldende

Teknologibeskrivelser

Interface beskrivelse 5512-2441_GB_C1_06-2020_JAS_Original version 5ee71c9e9d938

OBIS-liste og HAN grensesnittbeskrivelse v11A

Teknologibeskrivelser

Annen relevant informasjon

Aidon HAN SDK Bestillingsskjema

Kaifa logo

OBIS-liste, gjeldende

Kaifa HAN spesifikasjon

Annen relevant informasjon

 

Registrering

Hvis du er utvikler, bør du registrere deg her. En registrering sikrer at du får nødvendig informasjon om nytt fra AMS-leverandørene. Herunder informasjon om nye firmware-versjoner og OBIS-lister.

  Mer informasjon om NEK

  Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har siden etableringen i 1912 forsynt det norske markedet med nasjonale, europeiske og internasjonale elektrotekniske standarder i tråd med teknologisk og markedsmessig utvikling.

  NEK har som formål å arbeide for standardisering på det elektrotekniske området og er ansvarlig for utarbeidelse og godkjenning av Norske Elektrotekniske Normer.

  NEKs overordnede mål er å sikre at Norske Elektrotekniske Normer fullt ut dekker næringslivets, elforsyningens, og den offentlige og private sektors behov for normer med krav til sikkerhet, funksjon og miljø. NEK utgjør, sammen med  Standard Norge og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, Nkom, standardiseringen i Norge.

  NEK logo

  Gå til NEK.no

  Mer informasjon om NVE

  NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Ønsker du mer informasjon om deres rolle og hva de kan bistå med, blant annet om forskrifter og tilsyn, så finner du mer informasjon på deres hjemmesider. Se nedenfor.

  NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartement.

   

  Gå til nve.no