Informasjon til AMS-HAN utviklere

Smarte strømmålere / Home Area Network

Introduksjon

Denne siden er en portal for deg som skal utvikle løsninger for lesing av data fra AMS-målernes HAN-porter. Hver målerleverandør tilbyr informasjon som er relevant for utvikling av løsninger for deres målere. Du finner også informasjon om hvilke standarder som skal benyttes for AMS-HAN og tilknyttede løsninger.

Alle leverandører må registrere seg nedenfor for å få tilsendt informasjon om oppdatering av AMS-leverandørenes OBIS-lister. OBIS (Object Identification System) er koder som identifiserer hvilken informasjon som strømmes på HAN-porten.

Programvare som utvikles må kunne håndtere flere versjoner av de tre ulike OBIS-listene slik at dersom en liste oppdateres, må ikke den gamle slutte å fungere.

Ansvarsfraskrivelse

Utviklere av løsninger må være oppmerksomme på nettselskapenes ansvarsfraskrivelse og kan med fordel opplyse sine kunder ved deres bruk av data fra HAN-porten.  Benytt gjerne Energi Norges formulering:

Bruk av data fra HAN-porten skjer på kundens eget ansvar. Nettselskapet har ikke ansvar for eventuelle tap som følge av bruken, herunder tap som følge av feil eller mangler ved dataene.

Informasjon fra AMS-leverandørene

Kamstrup

 

Redaksjon og innhold

Innholdet som presenteres på denne siden fremkommer gjennom et samarbeid mellom de tre målerleverandørene, NEK og bransjen i  “Arbeidsgruppe for informasjonsforvaltning vedrørende AMS-HAN“.

Mandat for gruppen: Arbeidsgruppen skal forvalte og vedlikeholde den anbefalte OBIS-listen for data som strømmes på AMS-målernes HAN-port. Både innhold i datastrømmen og frekvensen vedlikeholdes av gruppen. Videre skal gruppen anbefale prosess og prosedyrer for oppdatering av de installerte målernes firmware som medfører endringer av data som strømmes på HAN-porten.

Gruppen er i tillegg en ressursgruppe for behandling av spørsmål og avklaringer knyttet til bruken av AMS-målernes HAN-port. Det siste punktet er gruppens ansvar for å informere og vedlikeholde www.ams-han.no.

Registrer deg som utvikler

Hvis du er utvikler, bør du registrere deg her. En registrering sikrer at du får nødvendig informasjon om nytt fra AMS-leverandørene. Herunder informasjon om nye firmware-versjoner og OBIS-lister.

  Våre lokaler i Mustadsvei 1

  Mer informasjon om NEK

  Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har siden etableringen i 1912 forsynt det norske markedet med nasjonale, europeiske og internasjonale elektrotekniske standarder i tråd med teknologisk og markedsmessig utvikling.

  NEK har som formål å arbeide for standardisering på det elektrotekniske området og er ansvarlig for utarbeidelse og godkjenning av Norske Elektrotekniske Normer.

  NEKs overordnede mål er å sikre at Norske Elektrotekniske Normer fullt ut dekker næringslivets, elforsyningens, og den offentlige og private sektors behov for normer med krav til sikkerhet, funksjon og miljø. NEK utgjør, sammen med  Standard Norge og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, Nkom, standardiseringen i Norge.

  Mer informasjon om NVE

  NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Ønsker du mer informasjon om deres rolle og hva de kan bistå med, blant annet om forskrifter og tilsyn, så finner du mer informasjon på deres hjemmesider. Se nedenfor.

  NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartement.