Forfatter: Eirik Sollie

EMC og markedstilgang

Eirik Sollie Publisert 22.04.2021

CE merkingCE merkede produkter er samsvarsvurdert mot kravene i de relevante direktiver og forordninger for å sørge for at blant annet sikkerhet, kvalitet og funksjon opprettholdes gjennom livsløpet til produktet. Samsvarsvurderingen kan skrives på bakgrunn av flere faktorer,...

Les innlegg
EMC

EMC og utstyr

Eirik Sollie Publisert 25.03.2021

Når elektrisk utstyr skal lanseres på et marked stilles det en rekke forskjellige krav. Dette er krav til at utstyret fungerer som det skal og at det sikkert å ta i bruk. Noen krav...

Les innlegg

Elektromagnetisk kompatibilitet

Eirik Sollie Publisert 29.09.2020

En beskrivelse av elektromagnetisk kompabilitet (EMC) finner vi i standarden NEK IEC 61000-1-1:1992 Electromagnetic compatibility: Elektromagnetisk kompatibilitet eller EMC er evnen et utstyr eller system har til å fungere som...

Les innlegg

Medisinsk utstyr

Eirik Sollie Publisert 01.04.2020

Hva er medisinsk utstyrMedisinsk utstyr er beskrevet i Forskrift om medisinsk utstyr. Forskriften beskriver blant annet at det er opp til produsenten å beskrive om hensikten med utstyret er å...

Les innlegg
Sandra Iren Haug og Eirik Eggum

Stor norsk interesse rundt IEC Young Professional 2019

Eirik Sollie Publisert 27.06.2019

Stor interesseDet har vært stor interesse for årets program, noe som viser at yngre mennesker interesser seg for arbeid med internasjonal standardisering. Søkermassen er varierende, men kort oppsummert imponerende. Alle...

Les innlegg

Helsenæringen – En gründerintensiv næring i vekst

Eirik Sollie Publisert 14.05.2019

Tallene i rapporten ser på veksten i 2017 som antas å ligge på ca. 10%. Den peker også på at helsenæringen er Norges mest gründerintensive. Hele 10% av industrien er...

Les innlegg
Det skjer en rivende utvikling innenfor medisinsk utstyr

NEK satser på elektromedisinsk utstyr

Eirik Sollie Publisert 28.02.2019

Det skjer en rivende utvikling innenfor elektromedisinsk utstyr (utstyr). Både innenfor diagnostikk og behandling tar man i bruk metoder som gjør at tilfeller som var håpløse for en tid tilbake,...

Les innlegg