Tilbake

Stor norsk interesse rundt IEC Young Professional 2019

NEK har gjennom våren invitert unge innenfor elektroteknikk til å søke på en plass som deltaker til IEC Young Professional 2019. Det er stor interesse for programmet og antall søkere har vært rekordhøyt. De mange søkerne hadde gjennomgående meget god kompetanse, som gjorde utvelgelsen vanskelig. Valget falt til slutt på Sandra Iren Haug fra Statnett og Eirik Eggum fra NVE.

Sandra Iren Haug og Eirik Eggum

Stor interesse

Det har vært stor interesse for årets program, noe som viser at yngre mennesker interesser seg for arbeid med internasjonal standardisering. Søkermassen er varierende, men kort oppsummert imponerende. Alle søkerne tilfredsstiller IEC sine kriterier, og mange mer enn det. Søkerne kommer fra forskjellige bransjer og fagområdet, men elektro, elektronikk og ekom som fellesnevner.

-Det er utrolig inspirerende og se at så mange dyktige og unge mennesker i Norge viser interesse for arbeidet som gjøres i NEK og IEC. Det er viktig at man får rekruttert yngre krefter inn i arbeidet, for å sikre god kontinuitet og kunnskapsoverføring, mange verdens fagseksperter møtes akkurat på denne arenaen, forteller Eirik Sollie, ansvarlig for IEC Young Professional programmet hos NEK.

Årets deltakere

Det var en utfordrende oppgave å velge bare 2 kandidater blant en rekke godt kvalifiserte søkere. Etter nøye vurderinger av alle kandidatene, kom NEK frem til hvilke to søkere som skal representere Norge på årets workshop. Valget falt til slutt på Sandra Iren Haug, som jobber som prosjektingeniør hos Statnett SF og Eirik Eggum, som jobber som Overingeniør hos NVE.

-Det var ikke lett å velge Norges deltakere til workshopen i Shanghai. Etter mange diskusjoner falt valget på Sandra Iren og Eirik. Dette er kandidater som har en sterk faglig bakgrunn og vil bli meget gode ambassadører i Shanghai for det norske elektrotekniske miljøet. Når det er sagt vil jeg også oppfordre alle søkerne som ikke kom gjennom nåløyet til å søke igjen. Neste år kan valget falle på en eller to av dem, avslutter Sollie.

Sandra Iren Haug

Sandra jobber som prosjektingeniør i kabelavdelingen hos Statnett, og har gjennom det arbeidet fått god kjennskap og interesse for internasjonalt elektroteknisk standardiseringsarbeid. Hun anvender standarder i sitt daglige arbeid med prosjektering og anskaffelse av høyspennings kabelanlegg. For dimensjonering av kabelanlegg utfører hun kabelberegninger som i hovedsak er basert normer fra IEC NEK. Tidligere har hun jobbet med den årlige revisjonen av kabelspesifikasjoner hos Statnett, noe som gav henne en god oversikt over de relevante standarder for sitt fagfelt.

-Jeg syntes at IEC Young Professional programmet virker som en spennene mulighet for å få ny kunnskap og bygge nettverk. Programmet er også meget relevant for min faglige kompetanse, forteller Sandra Iren.

Eirik Eggum

Eirik jobber som overingeniør i seksjon for regulering av nettjenester hos NVE. Der jobber han med utvikling og oppfølging av regelverk for leveringskvalitet og systemansvar i det norske kraftsystemet. Området er under stor utvikling, og standardisering spiller en stadig viktigere rolle for finne samfunnsmessig rasjonelle løsninger. Dette gjelder like mye det fysiske som informasjon-forvaltingen for effektiv informasjonsutveksling mellom de forskjellige aktørene i kraftsystemet. Eirik har allerede noe erfaring med standardisering nasjonalt, da han er medlem av de norske normkomiteene NK 8 – Elektriske overførings- og distribusjonssystemer og NK 57 – Informasjonsforvaltning for elkraftsystemet.

-Jeg ser på IEC Young Professionals programmet som mulig til møte fagressurser fra andre land, som kan stå ovenfor andre problemstillinger og har andre innfallsvinkler enn det vi har i Norge, sier Eirik Eggum.

For mer informasjon angående IEC Young Professional henvises det til informasjonsside, samt 3 nyhetsartikler publisert i perioden januar – juni 2019.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Nordic Young Professional – et fellesskap for unge ingeniører

Dato
13.06.2023