Forfatter: Arild Roed

IEC TC 80 Plenary Espoo 29.- 30. august 2017

Navigasjonsekspertene møttes i Finland

Arild Roed Publisert 01.09.2017

Arbeidet er organisert av IECs tekniske komite TC 80 som har opprettet arbeidsgrupper for de forskjellige standardiseringsprosjektene. I Norge samles ekspertisen i normkomiteen NK 80 der noen av medlemmene nomineres...

Les innlegg
Forside IEC 60079 13{ed2) 2017

Viktig melding vedrørende eksplosjonsfarlige områder

Arild Roed Publisert 04.07.2017

Nylig ble andre utgave av IEC 60079-13 publisert. Denne standarden tar for seg beskyttelse mot eksplosjonsfarlige områder ved å opprettholde overtrykk i rom. Dokumentet har vært omdiskutert, men ble til...

Les innlegg
Maritim elinstallasjon

Elektrifisering av skipsflåten

Arild Roed Publisert 12.06.2017

I mai 2017 publiserte IEC TC 18: IEC PAS 63108 – Primary DC distribution – system design architecture. En PAS er ikke en internasjonal standard. PAS er betegnelsen på et...

Les innlegg
Maritim elinstallasjon

Nytt fra toppmøte i IEC TC 18 – Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units

Arild Roed Publisert 09.06.2017

Hensikten med CAG er å fungere som et komitéinternt møte der komiteens aktiviteter planlegges. Sekretær og ledere legger frem sine rapporter for sine respektive ansvarsområder. Norge har komiteens sekretariat og...

Les innlegg
Artic Princess LNG

Ny spesifikasjon for DC distribusjonssystemer på skip

Arild Roed Publisert 06.06.2017

Spesifikasjonen utgis i første omgang som en PAS (Publically Aveilable Specification). Dette er en type IEC spesifikasjon som benyttes for å få publisert et dokument raskest mulig. Det er ikke...

Les innlegg
Ferjen Movitz i Stockholm

Renere skipstrafikk

Arild Roed Publisert 23.02.2017

Miljøhensyn er en pådriver for elektrifiseringMiljøhensyn er noe mange selskaper innen skipsfart er opptatt av, slik man er innen flere typer industrier. I flere land møter man miljøhensyn med elektrifisering...

Les innlegg

Ex-konferansen – Oppsummering

Arild Roed Publisert 22.11.2016

Det ble en konferanse med godt engasjement og dialog mellom foredragsholdere og publikum. Bransjen har for tiden søkelyset på kostnader og flere innlegg bar preg av dette, både med hensyn...

Les innlegg

Månedens komité – NK 18 – Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste offshoreinnretninger

Arild Roed Publisert 25.10.2016

NK 18 – Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste offshoreinnretninger er ansvarlig for utvikling av NEK 410 for elektriske installasjoner på skip. Komiteen ledes av Vemund Kårstad...

Les innlegg

NEK 420A:2016 – Elektriske installsjoner i Ex-områder

Arild Roed Publisert 21.10.2016

Månedens standard i oktober er NEK 420A:2016 – Elektriske installsjoner i Ex-områder. Følgende europeiske/internasjonale normer inngår i NEK 420A: EN/IEC 60079-14, EN/IEC 60079-17, EN/IEC 60079-19, IEC/IEEE 60079-30-2.Hva er nytt?Bokserie med...

Les innlegg
Nesehorn i Sør Afrika

IECEx-toppmøte i Sør-Afrika

Arild Roed Publisert 13.09.2016

Deltagerne er fageksperter og offisielle representanter for nasjonene som er medlem i sertifiseringsordningen, IECEx. Norge stilte med en delegasjon bestående av Arild Røed fra NEK og Bjørn Spongsveen fra Presafe....

Les innlegg