Tilbake

Elektrifisering av skipsflåten

Dagens nye skip er nesten uten unntak en eller annen form for lavutslippsfartøy. En kritisk del av designet for et slikt skip er valget av distribusjonssystem. På rekordtid har det blitt vanlig med bruk av DC som primært distribusjonssystem. Dette til tross for at ingen aktuelle IEC-standarder har vært tilgjengelige for markedet.

Maritim elinstallasjon

I mai 2017 publiserte IEC TC 18: IEC PAS 63108 – Primary DC distribution – system design architecture. En PAS er ikke en internasjonal standard. PAS er betegnelsen på et dokument som ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet, men som likevel blir publisert og på denne måten blir gjort tilgjengelig for markedet. I et marked der det ikke finnes andre standarder kan dette være en stor fordel, men det er samtidig viktig at markedet forstår at dokumentet må bearbeides videre for å kunne publiseres som en IEC internasjonal standard.

Norsk industri med NEK i spissen er tungt inne i prosessene for å utvikle IEC 63108 videre. NK 18-medlem Lars Barstad (Siemens) er leder av IEC TC 18 WG 33, som er den internasjonale arbeidsgruppen som utvikler IEC 63108. Senest i juni 2017 møttes WG 33 i Den Haag, Nederland, for å jobbe videre med prosjektet. WG 33 har nå 25 medlemmer fra ni ulike nasjoner. Fra Norge har NEK/NK 18 nominert inn fem av disse medlemmene. De norske medlemmene er faglig sterke og store bidragsytere til den nye standarden.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024

Skipsfarten må redusere utslippene – elektrifisering er løsningen 

Dato
31.01.2024