Tilbake

Ex-konferansen – Oppsummering

Den nasjonale Ex-konferansen ble avviklet 22.-23. november der ekspertisen på sikkerhet i eksplosjonsfarlige områder var samlet. I et vanskelig konferansemarked samlet NEK og Ifea 110 deltagere, som tilsvarer ganske nøyaktig forrige konferanse i 2014. Nek og Ifea anså dette som svært tilfredsstillende.

Det ble en konferanse med godt engasjement og dialog mellom foredragsholdere og publikum. Bransjen har for tiden søkelyset på kostnader og flere innlegg bar preg av dette, både med hensyn til valg av kostnadsreduserende løsninger som opprettholder sikkerheten, men dessverre også tilbakemeldinger om at vedlikehold utsettes.

Ingulf Egeland, leder av NK 31 presenterte komiteens arbeid

Ingulf Egeland, leder av NK 31 presenterte komiteens arbeid

Uten å kunne slå fast sammenheng med kostnadskutt pekte flere på at antallet uønskede hendelser har hatt en negativ utvikling de siste to årene. Bård Johnsen fra Petroleumstilsynet satte ord på det flere snakket om og viste til eksempler hvor risiko var vurdert til lavt nivå på bakgrunn av særdeles lav sannsynlighet for uønsket hendelse, til tross for særdeles høy konsekvens. Det ble derfor konkludert med at det i slike tilfeller ikke er tilstrekkelig med en matematisk modell, der risiko er produktet av sannsynlighet og konsekvens.

Under slike omstendigheter bør risiko vurderes utfra «konsekvensene av virksomheten, med tilhørende usikkerhet». «Usikkerheten dreier seg om mangel på informasjon, manglende forståelse eller kunnskap».

Fagsjef i NEK, Arild Røed på scenen som konferansier og møteleder

Fagsjef i NEK, Arild Røed på scenen som konferansier og møteleder

En av sakene som skapte mye engasjement var bruk av kabelinnføring med press på ytre kappe. Det ble opplyst om at NK 31 skal drøfte et forslag om å tydeliggjøre kravene til bruk av kompresjonsnipler på små Ex d-kapslinger under bestemte kriterier og visse forhold. Målet er å kunne bruke kompresjonsnipler i større utstrekning enn tidligere, samt å få bekreftet at eksisterende installasjoner med denne utførelsen samsvarer med NEK 420. Dette vil skje gjennom en prosess ledet av NK 31 der IEC på et tidspunkt blir involvert. Forslaget innebærer både å påvirke de internasjonale standardene for å få gjennomført endringer, og å etablere en tolkning av eksisterende standarder, dvs. NEK 420.

NEK med NK 31 og Ifea med Ex-utvalget takker for årets konferanse og ønsker alle velkommen tilbake i 2018.

Evaluering av arrangementet

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Vinnerne av Jabra Elite-airpods!

Dato
20.06.2024

Sommeren er her - (men dette skjer høsten 2024!)

Dato
20.06.2024

Internasjonal dag for verdens hav

Dato
07.06.2024