Tilbake

Ny spesifikasjon for DC distribusjonssystemer på skip

IEC PAS 63108 ble nylig publisert. Denne angir krav til bruk av DC som distribusjonssystem på skip. Teknologien er ikke ny, men tilgang på mer avanserte komponenter samt bruk av batteribanker som alternative energikilder aktualiserer bruk av DC.

Artic Princess LNG

Spesifikasjonen utgis i første omgang som en PAS (Publically Aveilable Specification). Dette er en type IEC spesifikasjon som benyttes for å få publisert et dokument raskest mulig. Det er ikke like godt gjennomarbeidet som en Internasjonal standard, men når markedet er i utvikling er det ofte bedre å publisere en spesifikasjon raskest mulig, enn å bruke lang tid uten at markedet har tilgang til underlaget.

Arbeidet med å utvikle en internasjonal standard går videre og vil antageligvis pågå i 2-3 år. Det er IEC TC 18 med Arild Røed fra NEK som sekretær som har ansvaret for prosjektet internasjonalt. I tillegg ledes arbeidsgruppen av Lars Barstad fra Siemens i Trondheim. Norsk industri leder an utviklingen av standarder internasjonalt på dette området.

Kjøp IEC PAS 63108

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024

Skipsfarten må redusere utslippene – elektrifisering er løsningen 

Dato
31.01.2024