Tilbake

Nytt fra toppmøte i IEC TC 18 – Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units

TC 18 gjennomførte årets CAG-møte 7. juni 2017 i Den Haag, Nederland. CAG står for «Chair’s Advisory Group», dvs. en lederguppe i komiteen som består av alle arbeidsgruppeledere, komiteens leder og sekretær. Leder og sekretær for underkomiteen SC18A (Electric cables for ships and mobile and fixed offshore units) stiller også på TC 18s CAG-møte.

Maritim elinstallasjon

Hensikten med CAG er å fungere som et komitéinternt møte der komiteens aktiviteter planlegges. Sekretær og ledere legger frem sine rapporter for sine respektive ansvarsområder. Norge har komiteens sekretariat og administrerer alle aktiviteter. Sekretær er Arild Røed (NEK). Komiteens leder er ordstyrer i møter, og i noen tilfeller beslutningstaker. Komiteens leder er Peter Kennerley (UK).

Videre er CAG et diskusjonsforum for komitérelaterte saker. I tillegg til alle TC 18s pågående standardiseringsprosjekter, diskuteres også andre aktuelle saker. Årets CAG diskuterte bl.a. offshore vindenergisystemer, høyspenningsanlegg offshore, landstrømsanlegg for innlandsfartøy, alarmanlegg og rattmerking. Det er også vanlig prosedyre å gå gjennom komiteens «scope» og «strategic business plan» og vurdere behov for revisjon.

En av de viktigste oppgavene for CAG er å planlegge og fastsette komiteens «plenary» som i TC 18s tilfelle holdes annethvert år. «Plenary» skiller seg vesentlig fra CAG ved at komiteens medlemsnasjoner inviteres til å stille med delegater. «Plenary» er dermed beslutningsdyktig og kan gjennomføre voteringer i møtet som ellers vil måtte utføres ved sirkulasjon av dokumenter. Dette innebærer at sekretariatet kan spare mye tid ved å få gjennomført mange voteringer på kort tid. Samtidig blir det svært viktig for medlemsnasjonene å stille med delegater. Det siste «plenary» ble avholdt i Shanghai i 2016. TC 18 CAG ser foreløpig på muligheten for å avholde kommende «Plenary» i Frankrike, UK og US.

Arild Røed, Secretary TC 18 (NEK)

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024

Skipsfarten må redusere utslippene – elektrifisering er løsningen 

Dato
31.01.2024