Tilbake

Navigasjonsekspertene møttes i Finland

NEK bidrar til å utvikle internasjonale standarder for utstyr knyttet maritim navigasjon og radiokommunikasjon. Arbeidet danner en kontaktflate mot systemer og utstyr som kan relateres til «bridge equipment» på skip.

IEC TC 80 Plenary Espoo 29.- 30. august 2017

Arbeidet er organisert av IECs tekniske komite TC 80 som har opprettet arbeidsgrupper for de forskjellige standardiseringsprosjektene. I Norge samles ekspertisen i normkomiteen NK 80 der noen av medlemmene nomineres inn i TC 80s internasjonale arbeid.

IEC TC 80 gjennomførte sitt 2017 hovedmøte i Finland 29-30 august. Det er i dette møtet overordnede diskusjoner og beslutninger foretas. Deltagerne på møtene er delegater som representerer sine nasjoners medlemskap i IEC.

IEC TC 80 er en svært aktiv komite med mange eksperter og mange pågående prosjekter. Sentrale temaer er blant annet cyber security for skip. Komiteen samarbeider med flere andre organisasjoner rundt om i verden og har en viktig rolle med å sørge for at IEC standardene er i tråd med IMOs (International Maritime Organization) regelverk.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Internasjonal dag for verdens hav

Dato
07.06.2024

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024