Forside NEK 400 2018

Om NEK 400:2022

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

«NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner» er en viktig samling av standarder for elektrobransjen. Det anslås at samlingen årlig danner rammer for leveranser på over 20 milliarder kroner.

Samlingen har mange brukere og legges til grunn for opplæringstiltak, prosjektering og gjennomføring av nær alle elektriske lavspenningsinstallasjoner i Norge. Videre brukes samlingen i økende grad som henvisningsgrunnlag ved totalentreprise innen byggenæringen.

Høringsfrist er gått ut!

Hva er på høring?

Det henvises til høringsnotatet som sammen med høringsdokumentene er tilgjengelig på denne nettsiden. Her gis det uttømmende informasjon om høringsdokumentene, forholdet til andre standarder og en summarisk oppstilling av hvilke endringer som er foreslått.

NEK inviterer til synspunkter på forslag til revidert del 7-705, 7-712, 7-722 samt 8 i ovennevnte standardsamling.

Høringsfrist

Kommentarene sendes inn via Kommentarskjemaet til kommentarer@nek.no.

Høringsfristen er 15. november 2021. Det gjøres oppmerksom på at NEK normalt publiserer mottatte høringssvar, sammen med komiteens vurdering og beslutning på de enkelte innspillene.

Myndigheter

 • Direktoratet for Byggekvalitet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Helsedirektoratet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk Kommunikasjonsmyndighet
 • Samferdselsdepartementet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Statens vegvesen – Vegdirektoratet
 • Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
 • Justervesene

Forvaltere

 • Agder fylke
 • Innlandet fylke
 • Møre og Romsdal fylke
 • Nordland fylke
 • Nye veier
 • Rogaland fylke
 • Statens vegvesen
 • Troms og Finnmark fylke
 • Trøndelag fylke
 • Vestfold og Telemark fylke
 • Vestland fylke
 • Viken fylkeskommune

Interesseorganisasjoner

 • Abelia
 • Boligprodusentene
 • Byggenæringens Landsforening
 • Distriktenes Energiforening
 • El & IT
 • Energi Norge
 • Fiberforeningen
 • Finans Norge
 • Industriens forening for elektroteknikk og automatisering
 • Kabel Norge
 • KS-bedrift
 • Landbrukets Brannvernkomite
 • Norsk Brannvernforening
 • Nelfo, Norsk Teknologi
 • Nettalliansen
 • Norges Bonde og Småbrukarlag
 • Norges Bondelag
 • Norges Takseringsforbund
 • Norsk Eiendom
 • Norsk gartnerforbund
 • Norsk Industri
 • Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
 • Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Tavleforeningen

Entreprenører og interessenter

 • Aas-Jakobsen AS
 • ABB AS
 • AF Gruppen ASA
 • Asplan Viak AS
 • Aventi AS
 • Avinor AS
 • BKK EnoTek AS
 • BMO Elektro AS
 • Bravida Norge AS
 • Bredengen AS
 • Buskerud fylkeskommune
 • Byggenæringens Landsforening
 • Caverion AS
 • COWI AS
 • DNF
 • EBA Entreprenørforeningen
 • Eid Elektro AS
 • Electronova AS
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Giertsen Tunnel AS
 • GeaTech
 • Hareid Group
 • HR Prosjekt AS
 • Hydal AS
 • Hæhre
 • Integra
 • Implenia
 • Ing. Rasmussen & Strand As
 • Jernbaneverket
 • Jøsok Prosjekt AS
 • Kollektivtrafikkforeningen
 • Kongelig Norsk Automobilklubb
 • KS Kommunenes Sentralforbund
 • Kvinnherad Elektro AS
 • Land Elektriske AS
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Lastebileiernes Forening
 • LNS AS Strandland
 • MEF Maskinentreprenørenes Forbund
 • Mesta AS
 • Motek AS
 • Multiconsult AS
 • Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset
 • Natur og ungdom
 • Naturvernforbundet
 • NCC Roads AS
 • Nelfo
 • Nexans Norway AS
 • NHO Transport
 • NMBU
 • Norconsult AS
 • Norges Automobil-Forbund
 • Norges Lastebileier-Forbund
 • NTNU
 • Nye Veier AS
 • OBOS
 • Omega Holtan AS
 • Oneco AS
 • Opplysningsrådet for veitrafikken
 • Otera AS
 • Pipelife Norge AS
 • Protan
 • Prysmiangroup Norge
 • Pöyry Norway AS
 • Rambøll Norge AS
 • Reinertsen AS
 • Roadworks
 • Ruter AS
 • Rådgivende ingeniørers forening
 • Satema AS
 • Scanmatic
 • SET Elektro AS
 • Sika Norge AS
 • SINTEF
 • SINTEF Byggforsk
 • Spenncom AS
 • Tom Staurbakk AS
 • Trafsys AS
 • Traftec AS
 • Transportøkonomisk institutt
 • Trondheim kommune
 • Trygg Trafikk
 • Veidekke AS
 • VIANOVA
 • Vik Ørsta AS
 • Øglænd System AS
 • Ølen Betong AS

Forbrukerinteresser

 • Forbrukerrådet
 • Forbrukerombudet

Andre interesser

 • DNV GL
 • Nemko
 • REN
 • Standard Norge
 • Statkraft Energi AS
 • Statnett SF
 • Equinor

Elektronisk orientering sendt:

 • Alle medlemmer i standardkomiteene NK 18, NK 20, NK 23, NK 31, NK 44, NK 61, NK 64, NK 65, NK 79, NK 81, NK 100/209, NK 121B, NK 219, NK 301, NK 25/205/215