Tilbake

Landstrømsforum har åpnet dører for elektrifisering av skipsfarten – hør mer 16. oktober

Skipsflåten står for store utslipp av klimagasser. Det satses derfor stort på null- og lavutslippsløsninger i maritim næring. En viktig forutsetning er landstrømsforsyning og fartøyer som kan koble seg på. NEKs Landstrømsforum er en viktig bidragsyter og utvikler standardiserte løsninger som vil gjøre dette mer effektivt. 16. oktober inviterer Landstrømsforum til et gratis webinar.  I webinaret vil den siste utviklingen både nasjonalt og internasjonalt bli presentert. 

Elektrifisering av skipsfarten. 

Landstrømsforum ble etablert i 2017, og er organisert av NEK med støtte fra Enova. Hensikten med forumet er gi et bidrag til elektrifisering av skipsfarten gjennom utviklingen av standardiserte løsninger. Forumet har i dag mer enn 200 medlemmer, som representerer alle interessenter fra rederier til nettleverandører. 

Arbeidet i forumet blir gjennomført i to arbeidsgrupper, som rapporter til forumsleder. I arbeidsgruppene foregår det praktiske arbeidet med å utvikle faglige publikasjoner, som prinsippvedtak og veiledere. Forslagene fra arbeidsgruppene blir behandlet av medlemmene i Landstrømsforum og får bred forankring i hele bransjen. 

Prinsippvedtak 

Skipsflåten har vært preget av lite standardisering av løsninger, og det finnes mange ulike løsninger for spenning og frekvens. Grensesnittet mellom skip og land måtte også vies stor oppmerksomhet for at man skulle finne en plugg som tilfredsstiller kravene i standardisering. I de tidlige fasene av arbeidet var det derfor nødvendig å foreta noen prinsippvedtak. På den måten har man klart å få begrense virksomhetsområdet slik at det dekker de aller fleste behov. Prinsippvedtakene dekker: 

NEK LPV_ 01A – Spenning og frekvens
NEK LPV_02A – Grensesnitt
NEK LPV_03A – 250A Landstrømsforsyning 

Veiledere 

Med prinsippvedtakene på plass har man kunne starte arbeidet med å lage veiledere for den maritime bransjen. Foreløpig har arbeidet i resultert i 4 veiledere: 

 

NEK VL 80-1 Om standarder for landstrømsinstallasjoner 

NEK VL 80-2 Landstrøm for nærskipsfart 

NEK VL 80-3 Landstrøm for havbruksnæringen 

NEK VL 80-4 Landstrøm for fiskerinæringen 

Gratis webinar 16. oktober om utviklingen innenfor landstrøm 

Også internasjonalt er det stor aktivitet er det stor aktivitet rundt elektrifisering av skipsfarten. Mye av denne aktiviteten vil ha betydning for arbeidet i Landstrømsforum.  

NEK arrangerer derfor et gratis webinar 16. oktober, som vil ta opp den siste utviklingen innen nasjonal og internasjonal standardisering for tilkobling av landstrøm til lading og til drift. 

Les mer om gratis webinar og meld deg på!