Tilbake

Gratis webinar om digital stasjon

NEK og CIGRE Norge inviterer til gratis webinar om digital stasjon 26. september. Under webinaret kan du høre foredrag som belyser både fordeler og utfordringer med digital stasjon.

Digitaliseringen av nettet er i full gang. Et viktig ledd i dette er digitalisering av transformatorstasjonene. Flere anlegg er i dag allerede digitalisert, men det er fortsatt en vei å gå før alle er på plass. Allikevel er vi kommet dit at vi har opplevd fordelene. Samtidig har også utfordringene meldt seg.

NEK ønsker å sette søkelyset på digital stasjon og inviterer til et gratis webinar 26. september. Webinaret gjennomføres i samarbeid med CIGRE, og vi har fått med oss noen av fagfeltets fremste eksperter.

Under webinaret vil du få presentert foredrag som dekker mange av problemstillingene man møter i arbeidet med digital stasjon.

Tema

Foredragsholder

Bakgrunn for programmet Lars Ihler, NEK
Hva er en digital stasjon? Rannveig Løken, Statnett og leder CIGRE Norge
Viktige funn og erfaringer fra ECODIS-prosjektet Maren Istad, SINTEF
Hva betyr overgangen fra gammel til ny digital løsning med tanke på etablerte løsninger og kunnskap? Steinar Fines, Metior
Hva med sikring av de digitale stasjonene? Tore Geir Soltvedt, Statnett
Kompetanseoppbygging i et nettselskap Karl Eide Pollestad, Elvia
Regulatoriske krav og innfrielse av disse Janne Hagen, NVE
Oppsummering og avslutning Lars Ihler, NEK

 

Les mer om webinaret og meld deg på!