Tilbake

Belastning av kabler i distribusjonsnett

NEK TS 583 er en spesifikasjon som tar for seg belastning av kabler i distribusjonsnettet. Ved å bruke metoden i spesifikasjonen kan netteier bestemme verdier for strømmen kraftkablene kan belastes med. Ved hjelp av tabeller og korreksjonsverdier kan man finne riktig kabel og ta hensyn til ulike faktorer som forlegning, jordsmonn, levetid og omgivelse- og ledertemperatur.

NEK har nylig lansert en ny teknisk spesifikasjon for å bestemme verdier for strømmen kraftkabler kan belastes med under gitte forutsetninger. Den tekniske spesifikasjonen har fått navnet NEK TS 583: 2023 – Belastning av kabler i distribusjonsnett. 

Første utgave i 1975 

Allerede i 1975 utarbeidet en nordisk arbeidsgruppe med representanter fra Norge, Sverige, Finland og Danmark en teknisk spesifikasjon. Denne spesifikasjonen er kjent som NEN 62.75, og har ikke vært oppdatert siden utgivelsesåret. Den nye spesifikasjonen er basert på dette arbeidet. Selv om NEK TS 583 kan regnes som en teknisk revisjon av NEN 62.75, har den fått ny referanse. NEK TS 583:2023 betraktes derfor som den første utgaven av spesifikasjonen. 

-Det ble gjort et imponerende stykke arbeid av den nordiske arbeidsgruppen i 1975. Imidlertid har det nå gått nærmere 50 år og utviklingen har ikke stått stille. Fysikkens lover er riktignok uendret, men typen kabler som benyttes har endret seg noe og det er bruk av større tverrsnitt. Det har også vært en utvikling i standardiseringen i Europa og de nordiske landene, slik at det ikke lenger er én spesifikasjons som brukes i Norden. Det var er derfor på høy tid med en ny utgave, forteller Arild Røed, fagsjef i NEK. 

Supplement til programvare 

Mange anlegg prosjekteres i dag med programvare som visualiserer og kan ta hensyn til enda flere faktorer enn NEK TS 583. NEKs standardiseringskomite NK 20 vurderte derfor nøye om det fortsatt var behov for å revidere NEN 62.75. Det viste seg at det gamle dokumentet fortsatt var i godt bruk og at det egnet seg for å kunne gjøre raske overslag, mindre prosjekter og for fagfolk som ikke har umiddelbar tilgang til en programvare.  

Basert på internasjonal standard 

Den tekniske spesifikasjonen har siden starten i 1975 vært basert på beregningsmetoden i NEK IEC 60287 – Electric Cabels Calculation of the current rating. Denne standarden har hatt flere oppdateringer de siste 50 årene. NEK TS 583 er basert på den siste utgaven fra 2023. 

Hvem er NEK TS 583 beregnet for? 

Spesifikasjoner er først og fremst utarbeidet for arbeid med kabler i distribusjonsnettet, primært netteiere. Disse kablene omfatter 

  • PVC-isolert kabel 1 kV 
  • PEX-isolert kabel 1 til 36 kV 

-Det har ikke vært en del av arbeidet å se på kabler i bygninger som er dekket av NEK 400. Imidlertid er det noe overlapp mellom NEK TS 583 og NEK 400. Det er derfor verdt å merke seg at belastningstabellene i NEK 400 er basert på 30o celsius, mens NEK TS 583 er basert på 25o celsius, fortsetter Arild Røed. 

Forutsetninger kan endre seg 

Forutsetningene for beregningen av verdiene etter NEK TS 583 kan endre seg. Spesifikasjonen inneholder derfor en angivelse for hvordan verdiene skal korrigeres under endrede forutsetninger. Ved hjelp av tabellverdier og korreksjonsfaktorer er det mulig å finne fram til hensiktsmessig kabeltype og tverrsnitt som gir høyest mulig strømføringsevne uten at isolasjonen brytes ned for hurtig på grunn av for høy temperatur. 

 Du finner NEK TS 583 her.