Tilbake

Standarder og maskinsikkerhet

NS EN ISO 12100 er en type A-standard som ofte benyttes i forbindelse med sikring av maskiner og maskinanlegg. Det finnes også Type B – og Type C-standarder. Følger du prinsippene og kravene bak disse kan du være ganske sikker på at du har bygget og levert en sikker maskin i henhold til lover og forskrifter.

Type standarder

Når man henviser til type standarder i forbindelse med maskindirektivet, klassifiserer man disse inn i A, B og C-standarder.  NS EN ISO 12100 er en Type A-standard. Denne er selve «hovedstandarden» for hvordan man utfører risikoanalyse og risikovurdering på maskiner.

Videre har vi Type B-standarder som tar for seg mer generelle krav innen spesifikke deler (utstyr) på maskiner eller funksjon. Disse deles inn B1 eller B2.

NEK EN 60204-1 er en B1 standard og dekker generelle krav til elektrisk utstyr på maskiner. NEK EN IEC 62061 er et annet eksempel på en B1-standard og dekker krav til funksjonell sikkerhet på maskiner.

NS-EN ISO 13850 Nødstoppfunksjoner er eksempel på en B2-standard.

Type C-standarder er standarder som dekker en gruppe av, eller en eksakt type maskiner. Dette kan eksempelvis være standard for kappsager, gressklippere, fliskuttere osv.

Disse standardene «overstyrer» kravene gitt i A og B-standardene, og henspeller på spesifikke krav til grunnleggende helse- og sikkerhetskrav, eller Essenstial Health and Safety Requirements (EHSR) som det benevnes i maskindirektivet 2006/42/EC.

Bruk av standarder

Det er fristende å spørre; hvorfor finne opp kruttet på nytt?  Det er jo allerede laget en rekke «oppskrifter» (les standarder) på hvordan man kan bygge en maskin som ivaretar de grunnleggende helse- og sikkerhetskrav slik de står nedfelt i maskinforskriften/maskindirektivet.

Disse oppskriftene, eller som vi også pleier å si verktøyene, er frivillig å benytte.  Det er regelverket – altså lover og forskrifter man skal følge.

Det er også verdt å påpeke at de oppgitte kravene er minimumskrav; det er fullt mulig – og noen ganger ønskelig – å overgå dem.

Erfaringer

Det er ikke uvanlig at folk blander krav fra forskrifter eller direktiver med standardkrav når de designer eller modifiserer maskiner. Dette skyldes kanskje at standardene ofte reflekterer kravene i forskriftene eller direktivene.

Cybersikkerhet er sentralt innen samfunnskritiske virksomheterUte i de forskjellige bransjene har konsulenter, rådgivere, ingeniører og håndverkere varierte erfaringer, Noen gode, andre mindre bra eller direkte dårlige.

Den 13. september arrangeres NEK Erfaringskonferansen maskin i Oslo. Du kan delta digitalt eller fysisk.

 

Meld deg på Erfaringskonferansen!