Tilbake

Ny Maskinforordning publisert

I dag publiserte EU-tidene (off. journal) den nye maskinforordning – «Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2023/1230 av 14. juni 2023 om maskiner og om oppheving av parlaments- og rådsforordning 2006/42/EF og rådsdirektiv 73/361/EØF».

Hva vil dette ha å si for maskinbyggere og/eller andre som leverer utstyr til maskiner?

Maskindirektivet og forskrift

For mange har det vært nok å forholde seg til det som ofte – og kanskje litt for lenge – har blitt referert til som «det nye maskindirektivet». Altså maskindirektivet som offisielt ble publisert i EU-tidene i 2006, og ble gjeldende fra 2009.

Maskinforskriften ble publisert 28. mai 2009 og ble ikraftsatt 29. desember samme år. Og nå kommer altså en ny forordning og tar over for eksisterende maskindirektivet, som igjen vil få innvirkning på det norske regelverket (forskrifter).

Vel – hva gjør man så? Foreløbig vil det være det eksisterende maskindirektivet som gjelder, og som i Norge gjennomføres via den gjeldende Maskinforskriften. Som ved alle andre endringer i regelverk – om det er en forordninger eller et direktiv – vil det være gitte datoer som forteller hva som gjelder når. Og dette står det om i den nye forordingen.

Standardene endres

Vi skal ikke her gå mye nærmere inn på forordningen da dette ligger innen departementenes og myndighetenes ansvar. Men for de som allerede vil gjøre seg litt kjent med kommende krav – kan det være lurt å ta en titt og sammenligne med eksisterende direktiver/forskrifter.

Dette er noe vi og våre eksperter gjør når vi jobber med revisjon av eksisternde standarder og utvikling av nye standarder. Disse standardene skal til syvende og sist bli et viktig verktøy for å svare på krav gitt i nye direktiver og forordninger.

Cybersikkerhet og kunstig intelligens (KI)

Søker man på ord som «cybersecurity» og «Artificial Intelligence» så vil man oppdage at det her dukker opp nye krav som vil være sentrale i den nye forordningen.

Hva standardene gjelder er det allerede gitt krav til cybersikkerhet gjennom  NEK EN IEC 62443-serien (OT) og NEK ISO/IEC 27000-serien (IT).

EUs Cyber Security Act og den kommende reguleringen innen kunstig intelligens, Artificial Inteligence Act (AIA) vil påvirke arbeide med revisjon av ekstisterende og nye standarder.

Maskinsikkerhet

For maskinsikkerhet har vi NEK EN 60204-1 som ble publisert i sin 6. utgave i 2018. Denne standarden baseres på IEC 60204-1 og EN 60204-1.

Det jobbes nå med  sjuende utgave av denne standarden innen IEC TC 44 internasjonalt. På Europeisk nivå i teknisk komite Cenelec TC44X vil ovenfor nevnte regelverk på cybersikkerhet og kunstig intelligens selvsagt påvirke den sjuende utgaven av EN 60204-1.

NEK Erfaringskonferanse maskin

Regelverk og standarder må naturligvis endres i kraft av at det kommer ny teknologi og skjerpede krav til helse, miljø og sikkerhet. En ting er å kjenne til regelverk og standarder, en annen ting er å oppfylle kravene til dette når man prosjekter og bygger nye anlegg.

NEK har hatt stor sukksess med erfaringskonferanser innen lavspenningsinstallasjoner (NEK 400) og elkontroll (NEK 405). Den 13. september arrangerer vi NEK Erfaringskonferanse maskin på Oslo Plaza samt digitalt på stream. Der vil vi blant annet ta en gjennomgang av dagens regelverk innen maskinsikkerhet, litt om det som kommer i den nye forordningen, og ikke minst praktisk erfaringer med prosjektering og bygging av maskiner.

Meld deg på NEK Erfaringskonferanse maskin 2023