Tilbake

Strukturering av havvind er avgjørende for suksess

For å maksimalisere verdien av et vindkraftanlegg gjennom hele levetiden er man avhengig av å optimalisere installasjon, drift og vedlikehold. Komplekse systemer må derfor struktureres og klassifiseres for å ha oversikt. Standarden NEK EN 81346 gir en metode for nettopp dette som brukes av ledende selskaper over hele verden.

Vindkraftanlegg er avanserte systemer hvor vind, hav og bunnforhold gir utfordringer. De ulike fagmiljøene må derfor samarbeide tett. Dette lar seg ikke gjøre uten en felles struktur og felles klassifisering.

Standard gir struktur og oversikt

NEK EN IEC 81346 er en standardserie som gir generelle prinsipper for strukturering av systemer, også kalt Reference Designation Systems (RDS). Metoden gir en entydig systematikk for å få en oversikt over alle enheter som inngår i et anlegg. Standardserien etablerer regler for hvordan en streng eller referansebetegnelse skal være strukturert. Metoden gir predefinerte koder for ulike typer enheter, funksjoner, komponenter også videre innen de ulike fagdisiplinene. Fordelen med standarden er at systemer kan struktureres i ulike aspekter (funksjon, produkt, lokasjon og type). Strukturen for referansebetegnelsene er svært fleksibel. Det vil si at den kan variere i lengde etter behov, som er en stor styrke i forhold til konkurrerende systemer som kan være svært rigide.

Klassifisering av kraftproduksjon

Delstandarden NS-ISO 81346-10 etablerer klasser spesielt for kraftproduksjonssystemer og baserer seg på de generelle reglene. Del 10 var i første omgang tenkt å gjelde vannkraftanlegg, men ble utvidet til kraftproduksjon generelt da man så at man hadde de samme utfordringene på tvers av kraftkilder. Systematikken har blitt anvendt for vind på land og blant de ledene turbin leverandørene i en årrekke. Gjennom bruk av systemet forenkles utbygging, drift og vedlikehold av vindparkene.

-Gjennom levetiden til en vindpark er det mange mennesker som kan være involvert i de enkelte delene. Det er derfor essensielt å etablere en unik referanse til de enkelte komponentene. På den måten vil man ha full oversikt over alle delene i systemet enten man snakker om en enkel bryter eller en vindmølle, forteller Kristoffer Gjertsen som er fagsjef i NEK.

Hierarkisk struktur

NEK IEC 81346 bygger på et hierarkisk system hvor det øverste nivået kan være selve vindparken. Systemet brer seg så utover fra den enkelte vindmølle til de enkleste komponentene i kontrollskap. De ulike nivåene i hierarkiet representerer et eget objekt hvor det inngår en rekke komponenter. Hver enkelt lille del i systemet vil derfor få sin egen unike referanse.  På den måten er det enkelt å finne fram til plassering av alle komponentene i et komplekst system.

– Et nytt kapitel i norsk kraftproduksjon er i ferd med å skrives når vindparker i Nordsjøen skal etableres. Vindparkene vil bli komplekse anlegg som baserer seg på teknologi fra flere fagmiljøer. Både installasjon, drift og vedlikehold vil derfor kreve anlegg som er godt strukturert, standardisert og klassifisert. Bare på den måten vil man få den oversikten en rasjonell drift av et slikt anlegg krever, avslutter Kristoffer Gjertsen.

NEK EN 81346 er tema under NEKs konferansen «Strukturering av anlegg og referansebetegnelser 2023» 11. mai i Oslo. Der blir standarden og metoden presentert med praktisk tilnærming fra bransjer som olje og gass, bygg og anlegg, vannkraft, vindkraft og veianlegg.

Les mer om konferansen og meld deg på!