Tilbake

Webinar om brenselceller for maritime applikasjoner 7. april

Brenselceller med hydrogen eller ammoniakk kan bli skipsfartens nye framdriftskilde. NEK retter oppmerksomheten mot denne teknologien brukt i maritime applikasjoner under et webinar 7. april.

Transportsektoren representerer en av de største utfordringene i klimakrisen. I norsk målestokk står sektoren for mer enn 30% av utslippene og det er bare olje- og gassektoren som har mer utslipp. Dette kan vi selvfølgelig ikke leve med og det må tas grep for å fase ut fossilt brennstoff.

Elektrisitet blir gjerne brukt som alternativ på land enten det er anleggsmaskiner, tog eller veitransport. Dette er imidlertid ikke et alternativ for skipsflåten. Med lange perioder til sjøs vil det ikke være mulig å ha effektive ladesykluser, med unntak av ferger.

Alternativene til diesel er ikke mange. I dag peker brenselceller med hydrogen eller ammoniakk som brennstoff seg ut som den teknologien med de beste mulighetene. Brenselceller i maritime applikasjoner er imidlertid ny teknologi. Foreløpig finnes det bare noen spredte installasjoner og de fleste er på prosjektstadiet. Hva skal til for at vi ser brenselceller i bred målestokk om bord i skip?

NEK vil gjennom et webinar 7. april gripe fatt i brenselceller og få et blikk på utfordringer og muligheter for skipsfarten med denne spennende teknologien.

 

 

Program for brenselceller i maritime applikasjoner 7. april

Kristoffer Gjertsen

Kristoffer Gjertsen

Velkommen

 

Kristoffer Gjertsen

Fagsjef i NEK

 

Simen Diserud Mildal

Simen Diserud Mildal

Myndighetskrav

Hvilke krav og reguleringer gjelder for skip? Hvordan er samspillet mellom internasjonale reguleringer, klasseregler og standarder?

Hvordan er/blir krav til brenselceller ivaretatt i innenfor dette?

Nøkkelord: SOLAS (IMO), klasseregler, referanse til standard. Sertifikater.

 

Simen Diserud Mildal

Sjøfartsdirektoratet

 

John Winterbourne

John Winterbourne

Brenselceller for maritime applikasjoner

Finnes det brenselceller for maritime applikasjoner?

Kan man bruke de samme brenselcellene på skip som i fast infrastruktur på land?

Hvilke trender ser man i markedet?

Ballard & ABB 3MW brenselcelle-system godkjent for maritime applikasjoner (Approval in Principle).

 

John Winterbourne

Ballard Power Systems Norway

  Kaffepause
Hydrogensikkerhet på skip

Hvilke sikkerhetshensyn er viktige når man skal bruke hydrogen som drivstoff på skip?

 

Asmund Huser

DNV

Elisabeth Kjønsberg

Elisabeth Kjønsberg

Standardisering av brenselceller for maritime applikasjoner

Hvilke brenselcelle-standarder brukes i dag? Hva er fordelene med gode standarder på området? Hvilke standarder mangler? Etablering av ahG 14 Fuel cells for maritime applications i IEC 105.

 

Elisabeth Kjønsberg

Corvus Energy

Tore-Boge

Tore-Boge

ShipFC prosjektet

ShipFC prosjektet skal demonstrere ammoniakkrevet Solid oxide Fuel Cell teknologi om bord på offshore skipet Viking Energy.

 

Tore Boge

NCE Maritime CleanTech

 

Kristoffer Gjertsen

Kristoffer Gjertsen

Oppsummering og avslutning

 

Kristoffer Gjertsen

Fagsjef i NEK

 

Les mer og meld deg på «Brenselceller i maritime applikasjoner» 7. april!